Ny forsøgsordning gør voksenlærlinge mere attraktive

Erhvervslivet efterspørger i disse år arbejdskraft – særligt på erhvervsuddannelsesområdet. Derfor er der som led i 3-partsaftalerne indført en økonomisk gulerod for virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler. Et alternativ til de traditionelle unge lærlinge er at indgå en aftale med en lærling, der er over 25 år via den såkaldte voksenlærlingeordning. 

Reglerne på området er pr. 1. april 2018 blevet lempet for at udbrede voksenlærlingeordningen og gøre den mere attraktiv for arbejdsgiverne at anvende.

Tilfreds arbejdsgiver
Skorstensfejermester Karl Otto Pilgaard er én af de arbejdsgivere i Tønder Kommune, der allerede med succes har gjort brug af voksenlærlingeordningen. 

Han har Danni Schmidt Paulsen ansat i et voksenlærlingeforløb. Han oplever, at ordningen er et godt alternativ til at finde kvalificeret arbejdskraft i en tid, hvor udlærte skorstensfejere ikke hænger på træerne.

Karl Otto Pilgaard fortæller:

-    Jeg har fået en dygtig og lærenem medarbejder, som bliver udlært skorstensfejer. Jeg synes, ordningen er god. Jeg har haft otte lærlinge i årenes løb og oplever ofte, at voksenlærlingene har en fordel i forhold til arbejdet her, idet de kommer med en del erfaring og er dygtige til at arbejde selvstændigt.
    
Voksenlærling på rette hylde
Danni Schmidt Paulsen er oprindelig udlært svagstrømselektriker, men havde en drøm om at blive skorstensfejer. Da han var blevet ledig kunne dette lykkes via voksenlærlingeordningen. 

Skorstensfejeruddannelsen kan tages på EUC i Tønder, som er det eneste sted i landet, der udbyder uddannelsen i sin fulde længde på fire år.

Danni Schmidt Paulsen fortæller:

-    For mig har voksenlærlingeordningen været en rigtig god løsning. Jeg er glad for min uddannelsen, hvor jeg får spændende udfordringer og god støtte fra både mester og fra skolen. 

Glad udvalgsformand
Formanden for Tønder Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg Jan Voss Hansen hilser de lempede regler på området velkommen:

-    Som formand for arbejdsmarkedsudvalget ser jeg meget positivt på, at der nu sker en lempelse af reglerne. Vi får hårdt brug for al den faglærte arbejdskraft, vi kan få i fremtiden

Jan Voss Hansen fortsætter:

-    Det er vigtigt, at vi satser bredt og også giver voksne over 25 år attraktive muligheder for at uddanne sig. - I fremtiden vil vi skulle være længere og længere på arbejdsmarkedet, og det at være faglært har stor værdi for den enkelte såvel som for samfundet. Voksenlærlingeordningen ser jeg som et rigtig godt redskab. 

Fakta: 

Lempede regler pr. 1. april 2018
Pr. 1. april 2018 er det blevet både nemmere og økonomisk mere attraktivt at indgå en aftale med en voksenlærling. Dette gælder, hvis der er tale om ufaglærte ledige med mere end to måneders ledighed, ledige, hvis uddannelse er forældet, eller faglærte ledige med mere end seks måneders ledighed.

Alle kommuner skal gennemføre et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning, og det betyder, at virksomheder, der ansætter en voksenlærling fra en af de nævnte målgrupper, vil få et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden – og det endda uanset hvilken erhvervsuddannelse eller maritim uddannelse, der indgås uddannelsesaftale om.

Jobcenter Tønder gennemfører i øjeblikket på baggrund af de lempede regler en voksenlærlingekampagne og besøger en række virksomheder i den forbindelse. 

Ønsker du at høre mere om, hvilke muligheder voksenlærlingeordningen giver for dig eller for din virksomhed, så kontakt virksomhedskonsulent Peter Fredensborg på 23 65 45 34.