Ny fagchef i spidsen for ambitiøs uddannelsessatsning

Anne L. Eisenhardt bliver fagchef for Unge i Uddannelse

 

Tønder Kommune skruer kraftigt op for ambitionsniveauet på uddannelsesområdet. Kommunen vil have alle unge i uddannelse, og kvinden, der skal stå spidsen for denne opgave, er 43-årige Anne L. Eisenhardt fra Rødekro.

Anne L. Eisenhardt er netop blevet ansat som fagchef for en ny afdeling, Unge i Uddannelse, der bliver omdrejningspunkt for den ambitiøse satsning på uddannelsesområdet.

Anne L. Eisenhardt har mange års erfaring i ledelse inden for det offentlige. Hun er oprindeligt uddannet sygeplejerske i 1998 og har efterfølgende uddannet sig i ledelse bl.a. med en diplomuddannelse og en masteruddannelse fra Syddansk Universitet.

Efter sygeplejerskeuddannelsen har Anne L. Eisenhardt arbejdet inden for psykiatrien, først som sygeplejerske, og herefter som funktionsleder ved psykiatrien i Region Syddanmark fra 2007 til 2013 og siden 2013 som distriktsleder ved socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune.

Den nye fagchef tiltræder 1. august.

Kræfterne samles

Baggrunden for den intensiverede indsats på uddannelsesområdet i Tønder Kommune er, at alt for mange unge aldrig får gennemført en ungdomsuddannelse, og at uddannelsesniveauet generelt er lavt.

Kommunens ungeindsats er i dag spredt på flere forskellige afdelinger i organisationen. Nu bliver de administrative medarbejdere, der arbejder med unge og uddannelse, samlet i den nye enhed. Dermed forenes kræfterne til en fælles, tværgående indsats, så de unge sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret tilbud.

Anne L. Eisenhardt ser kommunens initiativ til at styrke uddannelsesområdet som et visionært træk.

- Visionen om at samle kræfterne om en fælles indsats er af de bedste og modigste bud på en bæredygtig og meningsfuld løsning, jeg hidtil har set. Så jeg glæder mig til at stå i spidsen for den kurs, der skal sættes for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse og blive bedre til at mestre eget liv, siger den kommende fagchef.

Uddannelse er et af fire indsatsområder i Tønder Kommunes Fælles Udviklingsplan. Planen udstikker rammerne for en ny måde at udvikle fremtidens løsninger på i samarbejde med borgerne.

De tre øvrige indsatsområder er beskæftigelse, erhvervsudvikling og mestring af eget liv.

Fakta om Unge i Uddannelse:

Det nye fagchefområde Unge i Uddannelse skal primært beskæftige sig med 15-30-årige, som næppe vil få gennemført en ungdomsuddannelse, hvis ikke de bliver støttet og hjulpet godt på vej.

Afdelingen kommer til at bestå af ca. 50 medarbejdere.

Langt de fleste af afdelingens medarbejdere er ansatte, som overflyttes fra andre afdelinger i organisationen. Det drejer sig bl.a. om sagsbehandlere fra ungeområdet, medarbejdere tilknyttet Socialpædagogisk Støtte, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Borgerservice samt Foranstaltningsafdelingen og Myndighedsafdelingen i Børn & Unge.

Unge i Uddannelse ledes af fagchefen, der refererer til direktøren for Børn og Skole, Henrik Schou.

Også politisk er der stor fokus på opgaven, og der er nedsat et særligt opgaveudvalg med fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, to repræsentanter for ungdomsuddannelserne og to for erhvervslivet. Udvalget skal koordinere det politiske arbejde og understøtte målet om at få alle unge i uddannelse.