Ny alkohol-kampagne med fokus på børn i misbrugsfamilier

Torsdag den 11. januar går den nationale HOPE-alkoholkampagne i gang. Kampagnens hovedbudskab er at give respekt til alle, der gør noget ved et alkoholproblem. For fjerde år i træk, deltager Tønder Kommune i kampagnen.

I dette års kampagne er der særligt fokus på børn og unge, der vokser op i et hjem præget af alkoholoverforbrug og -misbrug. Formålet er at synliggøre, at det er vigtigt at omgivelserne får øje på alkoholproblematikkerne og gør noget for at hjælpe børn og unge og den der drikker.

Sundhedsstyrelsen skønner, at omkring 122.000 børn vokser op i hjem, hvor der er alkoholproblemer. Det har store konsekvenser for et barn at vokse op i et hjem, hvor mor eller far drikker for meget. Forældrenes alkoholproblemer påvirker barnets trivsel og sætter spor langt ind i voksenlivet.

Tønder Kommune har i tråd med sidste år styrket indsatsen igennem et lokalt og kreativt samarbejde med Højer Designefterskole. I løbet af december har eleverne arbejdet med kampagnens budskab, og resultaterne bliver vist frem ved et arrnagement på Tønder Rådhus onsdag den 24. januar.

Kampagnens fokus læner sig op ad Tønder Kommunes gratis rådgivningstilbud til børn og unge, der vokser op med forældre, der drikker.

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilbyder børn og unge mellem 7 og 25 år hjælp til at håndtere de udfordringer, som følger af en opvækst i et hjem med stof- eller alkoholproblemer. Tilbuddet er gratis, og man kan henvende sig uden forudgående visitation mv.

Vil du høre mere om tilbuddet, så skriv eller ring og hør nærmere:

Tommy Juhl
tomj2@toender.dk
mobil 20 14 13 84

Mai Junker Jørgensen
mkj1@toender.dk
mobil 29 74 29 71

Fakta:

Tusindvis af børn i dagens Danmark betaler en høj pris, når en eller begge forældre drikker. Og det kan have konsekvenser langt ind i voksenlivet. Undersøgelser viser, at børn der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Nogle af børnene bliver voksne før tid, nogle bliver slået eller psykisk mishandlet, nogle falder fra i skolen, og nogle begynder selv at drikke i en tidlig alder - mens andre holder facaden og bliver 12-tals studenter. Men fælles for dem er, at de har brug for støtte og terapi.