Ny afgørelse i sag om tilbageholdelse af ydelse

Tønder Kommune ændrer nu afgørelsen i en meget omtalt sag, hvor en ung kvinde blev trukket i uddannelsesydelse efter udeblivelse fra et møde med kommunen.

Ændringen betyder, at kommunen straks udbetaler det beløb, der i første omgang blev tilbageholdt, oplyser direktør Henrik Schou fra Tønder Kommune.

- Jeg har gennemgået hele sagsforløbet nøje og må konstatere, at der er usikkerhed om vores håndtering af sagen. Enhver form for tvivl skal komme borgeren til gode, og jeg har derfor besluttet at ændre afgørelsen til fordel for borgeren, siger Henrik Schou.

Direktørens gennemgang af forløbet viser bl.a., at kommunen tilsyneladende ikke har vejledt borgeren godt nok, ligesom der heller ikke er fulgt tilstrækkeligt op på forsøg på at kontakte hende.

- Det beklager jeg meget, og jeg beklager, at vi har bragt en borger i en meget vanskelig situation. Med den ændrede afgørelse søger vi nu at rette op på forholdet, siger Henrik Schou.