Naturråd for Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder Kommuner - varetagelse af sekretariatsfunktionen

I henhold til Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd, skal der etableres et lokalt naturråd, som dækker Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder Kommune.

Kommunerne har besluttet, at Esbjerg Kommune varetager sekretariatsfunktionen for naturrådet.

Naturrådet får til opgave at bistå kommunalbestyrelserne med udpegningen af områder, der skal indgå i grønt danmarkskort. Grønt danmarkskort er en del af kommuneplanerne og skal sikre større og bedre sammenhængende naturområder i fremtiden. Formålet med naturrådet er at sikre inddragelse af lokal viden og en afvejning af benyttelses- og beskyttelsesinteresser.

Naturrådet skal nedsættes senest den 15. januar 2018. Forinden vil det være muligt for foreninger og organisationer at indstille medlemmer i henhold til bekendtgørelsen. Dette vil ligeledes blive annonceret på kommunernes hjemmeside.

Har du spørgsmål vedrørende naturrådet er du velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner:

  • Esbjerg Kommune: Astrid Moltke Jordt, Planlægger, tlf. 76 16 33 05 / e.mail asjor@esbjergkommune.dk
  • Varde Kommune: Jens Vahl, Biolog, tlf. 79 94 71 11 / e-mail jerv@varde.dk
  • Fanø Kommune: Jacob Coln, Planlægger, tlf. 76 66 06 34 /  e-mail bgjmc@fanoe.dk
  • Tønder Kommune: Rune Christiansen, Planlægger, tlf. 74 92 80 18 / email rc3@toender.dk