Nationalparken støtter projekter og lokale initiativer

Der er særligt fokus på naturen og friluftslivet, når Nationalpark Vadehavet igen i 2019 har afsat midler til at støtte projekter og arrangementer, som beboere, organisationer, lokale grupper m.v. i vadehavsområdet ønsker at gennemføre.

Støttemidlerne afsættes i én pulje i foråret. Ansøgningsrunden åbner den 15. januar med ansøgningsfrist den 15. marts. Der kan forventes svar på ansøgninger ultimo april 2019.

I tilskudspuljen er der afsat i alt 75.000 kr., og der kan gives et tilskud på max. 10.000 kr. til fire typer af formål:

  • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken
  • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet
  • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne og hvordan man søger på www.nationalparkvadehavet.dk, hvor man også finder det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning. Som inspiration kan man også her se eksempler på projekter m.v., som tidligere har
modtaget støttemidler fra Nationalpark Vadehavet.

Det er en stor oplevelse, når op mod 600 kreaturer i foråret lukkes ud på halvøen Skallingen, hvor deres afgræsning er med til at pleje naturen. Blandt modtagerne af midler fra Nationalpark Vadehavets støttepulje i 2018 var Blåvandshuk Udviklingsråd til at arrangere ture for børnehavebørn til Skallingen. (Foto: Nationalpark Vadehavet)