Nationalparken har en plan - og alle kan få den

Næsten 800 borgere, foreninger og andre interessenter har givet deres besyv med i forbindelse med, at Nationalpark Vadehavet har fået udarbejdet en plan for sit virke i de kommende seks år. Nu får disse mange bidragydere - og alle andre interesserede - mulighed for i ro og mag at læse den samlede plan, idet en indbydende, trykt udgave af ’Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024’ netop er udkommet.

Man kan få nationalparkplanen udleveret gratis på alle biblioteker i de fire vadehavskommuner, Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. Planen kan også hentes hos borgerservice i de fire kommuner.

I nationalparkplanen kan man læse om de mange aktiviteter, indsatser og projekter, som Nationalpark Vadehavet vil arbejde med i de kommende seks år. Nogle er nye, og andre vil være igangværende aktiviteter, som fortsætter i den nye planperiode. Læseren får også opridset baggrund, rammer og formål med nationalparkplanen, ligesom et kapitel gennemgår Nationalpark Vadehavets vision, mission, værdier og målsætninger.

Nationalparkplanen er på i alt 84 sider, gennemillustreret med figurer og masser af flotte fotos fra Danmarks største nationalpark.

Man kan også finde en digital udgave af nationalparkplanen her.

’Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024’ er blevet til i en grundig proces, hvor borgerne og andre interessenter har spillet en stor rolle – bl.a. på en række borgermøder og ved at indsende masser af forslag og ideer.