Minister blev inspireret i Tønder

Innovationsminister Sophie Løhde blev modtaget foran Tønder Sygehus af regionsrådsformand Stephanie Lose, borgmester Henrik Frandsen og formand for Tønder Kommunes Sundhedsudvalg, Irene Holk Lund.

 

Der var stolthed og spændte miner, da innovationsminister Sophie Løhde mandag lagde vejen forbi Tønder for at høre om perspektiverne i et samarbejde, som Region Syddanmark og Tønder Kommune har i støbeskeen.

Fire tilbud flytter under samme tag
Planerne, som ministeren blev præsenteret for, er, at den kommunale akutfunktion i Tønder skal øge samarbejde med det medicinske daghospital på Tønder Sygehus og på sigt flytte ind på sygehuset – til glæde for både personale og patienter.

Tilsvarende er det planen, at kommunen opretter en ny sygeplejeklinik, der placeres på sygehuset og bliver nabo til regionens skadeklinik.

Ministeren besøgte både sygehus og plejecenter
Ministerens første stop ved besøget i Tønder var sygehuset, hvor hun blandt andet blev vist rundt på det medicinske daghospital, som er et tilbud om ambulant behandling primært til befolkningen i Tønder Kommune.

Dernæst gik turen til Leos Plejecenter, hvor den kommunale akutfunktion i Tønder – eller korttidscenter – har til huse. Her kan ældre borgere rykke ind i nogle dage, hvis for eksempel deres læge eller hjemmeplejen vurderer, at de har behov for ekstra pleje og omsorg i en kort periode. 

Tønder er et godt eksempel på viljen til at finde nye veje
Innovationsminister Sophie Løhde var begejstret for samarbejdet mellem regionen og kommunen:
- Her i Tønder har jeg set et rigtig godt eksempel på det, vi har brug for, nemlig vilje til at finde nye veje til et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Det er et konkret eksempel på, hvordan vi får bundet det kommunale og regionale ansvar for sundhedsvæsenet sammen i en ny samarbejdskonstruktion, som kan løfte kvaliteten for borgerne.

Det er vigtigt at turde kaste sig ud i det
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over besøget:
- Vi synes selv, at vi har noget spændende og innovativt at vise frem, og derfor glæder det mig, at ministeren havde lyst til at lægge vejen forbi Tønder. Vi kaster os ud i et samarbejde på tværs af sektorer, og vi er spændte på, hvad det fører til, men også villige til at prøve det af. For det er vigtigt at turde tage nye metoder i brug, hvis vi skal skabe et nært sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen for den enkelte patient.  

Vi bryder grænser ned
Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V), siger:
- Dette samarbejde mellem regionen og kommunen er virkelig innovation. Det er et glimrende eksempel på, hvordan vi kan skabe nye og bedre muligheder for borgerne, når vi bryder grænser ned og betræder nye veje sammen. Derfor er jeg rigtig glad for innovationsministerens interesse.

Planen er, at kommunens nye sygeplejeklinik rykker ind på sygehuset i Tønder i efteråret 2017, mens den kommunale akutfunktion flytter ind i 2019.

Ministeren så det medicinske daghospital på Tønder Sygehus. Her forklarer klinikleder Jonna Bruhn om daghospitalets funktioner og tilbud.

Efter sygehuset besøgte innovationsministeren korttidscentret på Leos Plejecenter.

Ministeren interviewes om besøget i Tønder. (Fotos: Elise Rahbek)