Midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Det er nu, vi skal passe på vores mest sårbare borgere som eksempelvis ældre og borgere med handicap

Derfor følger vi i Tønder Kommune det midlertidige påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at udstede et forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Styrelsen har givet påbud om dette til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark, og forbuddet omfatter foruden kommunale og private plejehjem også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. 

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. 

Det betyder, at besøg ikke længere er en mulighed på plejecentre, botilbud og døgninstitutioner. Eneste undtagelser i forbuddet er nu besøg i kritiske og uopsættelige situationer fra en borgers nære pårørende. 

Fra Tønder Kommunes side vil vi gerne appellere til, at alle overholder dette tiltag, der har til formål at formindske smittespredningen af coronavirus. Tønder Kommune oplyser, at vores personale vil gøre alt for at værne om vores borgere på plejehjem og bosteder. 

Husk du altid kan følge med i myndighedernes tiltag og informationer på coronasmitte.dk