Medaljevindere og frivillige ildsjæle søges

Branderup Aktivcenter danner den 15. maj rammen om en festlig aften i hædringens tegn. Her byder Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget nemlig velkommen til den helt store prisfest indenfor foreningslivet.

Under prisfesten bliver der uddelt hæder og priser for to områder. Først vil de hold og enkelt-personer, som det forgangne år har vundet et mesterskab, modtage en velfortjent hæder for deres flotte præstrationer. Dernæst rettes fokus mod de mange frivillige ildsjæle, der yder en fantastisk indsats i foreningerne under Folkeoplysningsudvalgets område. 

Derfor efterlyser Tønder Kommune lige nu indstillinger til både foreningspriser under Folkeop-lysningsudvalgets område - ildsjæle som fortjener et ekstra skulderklap - og indstillinger på hold eller enkeltpersoner, som har vundet et mesterskab. 

Kultur- og fritidsafdelingen har opfordret alle folkeoplysende foreninger til at indsende indstil-linger på kandidater. 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget René Andersen glæder sig til at modtage indstillin-gerne:

-    Vi har mange fantastiske foreninger i Tønder Kommune, hvor der bliver gjort et kæmpe stort stykke frivilligt arbejde. De skal naturligvis fejres. Derfor er det nu tid til at kigge i sin forening og pege på, hvem man mener, der skal hyldes. De bedste til at komme med forslag er foreningerne selv, så det er nu man kan indsende indstillinger.

Sådan indstiller du
Indstillingsskema med retningslinjer til både Foreningspriser og Hædring af mesterskaber findes på Tønder Kommunes hjemmeside www.toender.dk/priser

Fristen for indsendelse er den 2. april 2018.

Fakta:
Foreningspriser - følgende priser uddeles:
2 ungdomspriser
6 leder-, instruktør- og trænerpriser
6 foreningsindsatspriser

Hædring af mesterskaber:
Mesterskabet skal ligge i perioden 1.4.2017 - 31.3.2018.
 
Personer eller hold under 18 år hædres, hvis man har vundet DM, LM, JM eller et sønder-jysk/regionsmesterskab. Det samme gælder, hvis der er høstet guld, sølv eller bronze ved en-ten OL, VM, EM eller NM.

Personer eller hold over 18 år hædres for de samme mesterskaber - bortset fra JM og sønder-jyske/regionsmesterskaber.