Massiv efteruddannelse af pædagoger

Samtlige pædagoger i daginstitutionerne i Tønder Kommune bliver efteruddannet med et diplommodul med titlen ”Den pædagogiske læreplan og udvikling af læreplaner i dagtilbud”.

Indenfor to år skal kommunerne leve op til den ændring af dagtilbudsloven, som regeringen, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Socialdemokratiet har vedtaget.

I Tønder Kommune har man valgt at samtlige omkring 200 pædagoger, der er ansat i daginstitutionerne for de 0-6 årige børn, skal efteruddannes. I løbet af i år og næste år skal de alle gennemføre et diplommodul, hvor fokus er på, hvordan børnene får den bedste trivsel, og hvordan pædagogerne bedst støtter og hjælper det enkelte barn.

Diplommodulet består af ti dage fordelt på ti uger, og det afsluttes med en eksamen, der består af både en skriftlig og mundtlig del.

På skoledagene bliver pædagogerne undervist af undervisere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og undervisningen har meget fokus på, at pædagogerne skal kunne omsætte det de lærer til praksis.

- Rigtig meget forskning viser, at det der giver børnene allermest trivsel er, at de er omgivet af veluddannede pædagoger, der har masser af faglig viden og som er i stand til at aflæse børnenes behov, siger Per Hansen, der er fagchef for Børn & Skole i Tønder Kommune.

Han siger, at Tønder Kommune vælger at efteruddanne samtlige pædagoger i stedet for kun en del af dem.

- Når alle får den samme efteruddannelse, så bliver det lettere at arbejde med den nye viden, da den jo er fælles. Og den her efteruddannelse synes vi er så vigtig, da det handler om at få endnu mere indsigt i, hvordan man giver det enkelte barn de bedste muligheder for at udvikle sig, siger Per Hansen.

På kurset får pædagogerne den nyeste viden om hvor vigtig leg er, hvordan man ser barnet lige hvor det er, og hvordan man bedst hjælper det videre til næste udviklingstrin og hvordan helt almindelige hverdagsting som det at spise, blive afleveret af forældrene og blive lagt til at sove påvirker barnet.

Heidi Bossen er en af dem, der er i gang med at tage diplommodulet. Hun arbejder som pædagog i Markledets Børnehave i Løgumkloster og er tillidsrepræsentant for pædagogerne. 

- Vi får både ny viden og genopfrisket gammel viden. Jeg synes, kurset er enormt spændende, og det er meget relevant i forhold til den nye lovgivning om læreplaner. Noget af det, som vi indtil videre har haft fokus på er, hvis der er problematikker omkring et barn. Så skal vi ikke anskue det som om at barnet har problemer men mere vende den rundt og se på omgivelserne.

- Jeg synes, det er helt fantastisk, at alle mine kolleger også kommerr afsted. Det er virkelig en luksus, og vi lærer så meget, siger Heidi Bossen.

​​​​​​​Fakta:

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af dagtilbudsloven og en ny bekendtgørelse om læreplaner i kraft. Kommunerne har to år til at implementere ændringerne.

Ændringerne af dagtilbudsloven giver et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud, hvor det slås fast, at dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen giver børn mulighed for at trives og lære. Læringsmiljøet skal bygge på et bredt læringsbegreb.

Tønder Kommune har fået 723.807 kroner af ”Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne” til finansiering af uddannelsen. Det rækker til 29 pædagoger. Resten finansieres af forvaltning og institutioner.