Markvejstur til Vindtved og Lydersholm

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig inviterer til markvejstur i området omkring Vindtved og Lydesholm tirsdag den 8. august kl. 19.

Turen begynder ved Lydersholm Forsamlingshus, Beierskovvej 1, derfra går deltagerne ad Vindtvedvej, der er en del af Gendarmstien på sydsiden af Gammel Å.

Vejen fører gennem et englandskab. De fugtige enge er vigtige naturområder, og græsarealerne bruges til sommergræsning og høslet.

Undervejs passeres enkelte bebyggelser, blandt andet et af de gamle gendarmhuse. 

Ved Vindtvedkanalen går turen på ådiget og videre ad Lydersholmvej tilbage til udgangspunktet, hvor kaffen kan nydes som afslutning på turen.

Det vestslesvigske landskab har store kulturelle og rekreative værdier, som markvejene sikrer adgangen til.

Gennem flere år har Markvejsgruppen under Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig holdt vandringer for at gøre opmærksom på markvejenes betydning. Vandringerne kombinerer kultur- og naturhistoriske fortællinger om egnen og landskabet, og deltagerne kommer ofte til steder, som ligger fjernt fra de almindeligt kendte vandrestier.

Vandringen tager ca. 2 timer.

Turleder: Hans Christensen, Lydersholm.

Kontaktpersoner: Hans Nissen tlf. 61 70 20 84 og Niels Chr. Thomsen tlf. 23 72 58 63.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig. Andre betaler 20 kr.