Markant løft hos afgangselever i Skærbæk og Løgumkloster

Det er lykkedes at hæve karaktererne betydeligt hos de elever, der tager 9. klasse afgangseksamen på Skærbæk Distriktsskole og Distriktsskolen i Løgumkloster.

Det betyder, at hver skole har modtaget 1,3 millioner kroner fra den såkaldte skolepulje, som regeringen har oprettet med det formål at løfte niveauet hos fagligt svage elever i folkeskolen.

På Skærbæk Distriktsskole var udgangspunktet, at  44,6 procent af eleverne afsluttede deres 9. klasses afgangseksamen med karakterer under 4 i dansk og matematik. I år var det 20,7 elever, der forlod skolen med en karakter under 4 i de to fag. Altså en markant forbedring.

Også på Distriktsskolen i Løgumkloster er det lykkedes at hæve karaktererne   ved afgangsprøven. I år kom 27,7 procent af eleverne ud med karakterer under 4 i dansk og matematik, mens udgangspunktet  var  34 procent af eleverne.

Udgangspunktet er et gennemsnit over tre år.

Betingelsen for at få del i skolepuljen er, at andelen af elever med karakterne under 4 i dansk og matematik blev reduceret med mindst fem procentpoint. På Skærbæk Distriktsskole er der sket en forbedring på 23,9 procentpoint, mens den ligger på 6,3 på Distriktsskolen i Løgumkloster.

Klaus Fog, der er skoleder på Skærbæk Distriktsskole siger, at han selvfølgelig er rigtig glad for resultatet.

Han forklarer, at skolen har sat ekstra ind, da eleverne gik i 8. klasse, så der har været tre lærere på til to klasser i fagene dansk og matematik. Da eleverne kom i 9. klasse har der været meget fokus på at hjælpe den enkelte elev lige der, hvor han/hun havde behov.

- Samtidig har vi over et toårig forløb opkvalificeret lærerne. Nu handler det om, at vi skal arbejde videre med de gode resultater, så vi kan blive endnu skarpere og skabe varige resultater, siger Klaus Fog.

Kim Printz Ringbæk, der er formand for Børn- og Skoleudvalget glæder sig over resultaterne. Han siger, at det ikke så meget er på grund af pengene.

- Jeg glæder mig først og fremmest over, at skolerne har ydet en stor indsats og opnået så gode resultater til gavn for eleverne. Det styrker elevernes muligheder og forudsætninger bl.a. for at gennemføre en ungdomsuddannelse, siger Kim Printz Ringbæk.

Han understreger samtidig, at det viser, at skolerne har dygtige og engagerede undervisere og ledere med ambitioner på elevernes vegne.

- Det er jeg rigtig stolt af, tilføjer udvalgsformanden.

​​​​​​​Hvis skolerne også formår at løfte andelen af elever, der kommer ud med mindst 4 i dansk og matematik med yderligere fem procentpoint de kommende to år, så kan skolerne igen få del af midlerne i skolepuljen.

 

Fakta:
 

  • Regeringen har afsat 500 millioner kroner til at løfte de elever, som klarer sig fagligt dårligt i skolen. Pengene er blevet fordelt til 120 folkeskoler landet over, som har en stor andel af elever, der forlader folkeskolen med en 9. klasses afgangsprøve med karakterer under 4 i dansk og matematik.
  • ​​​​​​​Pengene bliver udmøntet over tre år, og i hvert år skal elevernes afgangsresultater være forbedret med frem procentpoint.