Manglende stop udløste mange klip

Mange stopper ikke, når de møder et Fuldt-stop-skilt. Det er livsfarligt. Over seneste fem år har Tønder Kommune registreret hele 23 uheld i kryds med fuldt-stop. Forleden uddelte Politiet klip i kørekortet for manglende stop.

​​​​​​​En rød fuldt-stop-tavle i et vejkryds betyder, at du rent faktisk skal stoppe helt, orientere dig, og først derefter må du køre. Og sådan skal det være hver gang. 

Sådan cirka skrev Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter forleden.

Baggrunden for dette tweet er ganske alvorlig. Syd- og Sønderjyllands Politi holdt i løbet af sidste uge alle kryds i Tønder Kommune, hvor der er fuldt-stop, under observation. Og det var et nedslående resultat, de fik med hjem. I et enkelt kryds blev der i løbet af bare to timer uddelt 10 klip i kørekortet. Samlet blev der i sidste uge uddelt 50 klip for at ikke at overholde fuldt-stop.
 
- Den generelle opfattelse er, at det fortrinsvis er lokale borgere, som ikke overholder kravet om at holde helt stille inden fremkørsel, og det kan godt undre, idet de om nogen burde kende forholdene på stedet oplyser Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen i Syd og Sønderjyllands Politi.

Årsagen til denne ekstra opmærksomhed fra Politiets side er, at Tønder Kommune netop har lavet en status på, hvor mange uheld, der er sket i kryds med fuldt-stop. 

- I løbet af de seneste fem år har vi registret hele 23 uheld i kryds med fuldt-stop tavler her i kommunen, fortæller trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen fra Tønder Kommune.

I tre kryds er der sket så mange uheld, at de er udpeget som en såkaldt sort-plet. Sorte pletter er steder, hvor der sker flere uheld, end man skulle forvente.  

- Det er tankevækkende, at der ikke er større respekt for skiltningen. Netop indførelsen af fuldt-stop i et kryds er et af de første tiltag, når et kryds er uheldsbelastet, fortæller Sonja Svendsen. 

Nu har Teknik- og Miljøudvalget prioriteret, at Tønder Kommune kan gøre en ekstra indsats for at gøre trafikanterne opmærksomme på, at der er skiltet med fuldt-stop.
 
Hvad der helt konkret kommer til at ske i de enkelte kryds er endnu ikke besluttet.
 
- Men uanset løsning og ekstra opmærksomhed, så får vi den største trafiksikkerhed, når trafikanterne overholder færdselsloven. Det betyder blandt andet, at man holder for fuldt stop, fastslår Sonja Svendsen afslutningsvist.

Fakta:
Der er i alt ni kryds i Tønder Kommune, hvor der er/har været fuldt-stop

To kryds er på statsvejene - det ene er ombygget til en rundkørsel (her var registreret tre uheld inden ombygningen)

I to kryds er der ikke sket uheld.

I fem-års perioden 2015 - 2019 er der således sket 20 uheld i seks kryds.

Fire personer er kommet alvorligt til skade, og to er kommet lettere til skade.