Lokale virksomheder: Stor tilfredshed med Jobcenter Tønder

Hele 99 procent af adspurgte virksomheder i Tønder Kommune er tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Tønder. Det viser den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt de 182 medlemmer af Jobcenter Tønders virksomhedsnetværk.

Adspurgt om hvor tilfreds virksomhederne er med samarbejdet svarer 36 pct., at de er "meget tilfreds" med samarbejdet, mens hele 63 pct. er "tilfreds". Kun 1 pct. har angivet, at de er "utilfreds" med samarbejdet. 

Udover en række konkrete spørgsmål med fokus på tilfredsheden har arbejdsgiverne også haft mulighed for frit at kommentere på samarbejdet og her give ris og ros. 

Undersøgelsens overordnede formål har været at give et billede af virksomhedernes generelle tilfredshed med samarbejdet med jobcenterets service over for virksomhederne. 

Men da der i 2017 har været et særligt fokus på sygefraværsområdet, er der i spørgsmålene spurgt specifikt ind til samarbejdet omkring fastholdelse af medarbejdere, samt til samarbejdet om virksomhedernes medarbejdere, der allerede er blevet sygemeldte. 
 
Hurtig respons

Lars Vikkelsøe der er assistent manager på Danish Crown I Skærbæk, repræsenterer én af de virksomheder, der i 2017 har samarbejdet med Jobcenter Tønder om sygemeldte medarbejdere.

Lars Vikkelsøe fortæller, at han generelt er godt tilfreds med samarbejdet med jobcenterets medarbejdere:

- Samarbejdet med virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere fungerer rigtigt fint. Det har ikke været hverken tungt eller problematisk, og jeg oplever, at vi får hurtig respons, når vi kontakter Jobcentret.

Lars Vikkelsøe har dog også bud på, hvor kommunikationen og samarbejdet med fordel vil kunne løftes endnu mere: 

- Vi har haft medarbejdere, der ikke umiddelbart har kunnet hverken delvis raskmeldes eller komme i praktik her på arbejdspladsen og derfor er blevet arbejdsprøvet i anden virksomhed. Her har jobcentret naturligt haft fokus på vores medarbejder og den virksomhed, der har vedkommende i afprøvning. Men set fra min stol og som arbejdsgiver har jeg et ønske om stadig at være tæt på processen, så jeg ved, hvordan det går. 

Stor glæde hos formand

Formanden for Tønder Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Jan Voss Hansen, er overordentlig glad for undersøgelsens flotte resultat og siger:

- Et vellykket og godt samarbejde med virksomhederne og de lokale arbejdsgivere er helt afgørende for, at vi som kommune kan lykkes på beskæftigelsesområdet. Vi har i beskæftigelsesindsatsen stor gavn af, at der er virksomheder, der tager et socialt ansvar og åbner arbejdspladsen for de af vores borgere, som har brug for lidt ekstra støtte for at kunne udvikle sig eller fastholdes i job. 

- Derfor glæder det mig også meget, at undersøgelsen viser, at virksomhederne oplever jobcentret som en god og fleksibel samarbejdspartner, og at vi også kan være med til at hjælpe virksomhederne med det, de måtte have behov for - f.eks. hjælp til rekruttering eller opkvalificering af medarbejderne. 

- Det er vigtigt, siger Jan Voss Hansen videre, at vi bruger undersøgelsen og de kommentarer, arbejdsgiverne har anført, til hele tiden at justere vores indsats og service over for virksomhederne, så vi rammer det bedst mulige match mellem virksomhederne og kvalificere arbejdskraft samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet.