To lokale skoler får del i skolepulje

To skoler i Tønder Kommune har formået at løfte elevernes faglige niveau så meget, at skolerne får del i regeringens skolepulje. De to skoler er Skærbæk Distriktsskole og Løgumkloster Distriktsskole.

Regeringen har afsat i alt 500 mio. kr. til en skolepulje, som udmøntes over tre år, og godt 60 skoler over hele landet kan se frem til at få del i første udbetaling, deriblandt de to skoler i Skærbæk og Løgumkloster.

Skolepuljen er rettet mod skoler med forholdsvis mange svage elever i udskolingen. Formålet med puljen er at tilskynde skolerne til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang for eleverne.

Formanden for Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune, Kim Printz Ringbæk, glæder sig over, at de to skoler i Tønder Kommune er blandt modtagerne af midler fra skolepuljen.

- Pengene er selvfølgelig rare at få, men jeg glæder mig først og fremmest over, at skolerne har ydet en stor indsats og opnået mærkbare resultater til gavn for eleverne. Det styrker elevernes muligheder og forudsætninger bl.a. for at gennemføre en ungdomsuddannelse, siger udvalgsformanden.

- Jeg ser tildelingen som en understregning af, at vi har dygtige og engagerede undervisere og ledere med ambitioner på elevernes vegne. Det er jeg rigtig stolt af. Godt gået, lyder det fra udvalgsformanden.

I alt 104 skoler landet over har deltaget i første runde af skolepuljeprojektet. Fra Tønder Kommune deltog skolerne i Skærbæk og Løgumkloster, og begge opnåede som nævnt at få tildelt puljemidler. Tildelingen er sket på baggrund af karakterindberetninger fra de deltagende skoler.
 
Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en udbetaling på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr.

Fakta:

Opgørelsen fra Undervisningsministeriet bygger på foreløbige tal. Den endelige opgørelse af, om de deltagende skoler opfylder kriterierne for at få udbetalt en præmie i 2018, forventes at ligge klar i september 2018. Udbetalingen sker i 4. kvartal 2018.

Kriterierne for at få del i skolepuljen er i 2018:

  • En 5 procentpoints reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klasseprøver i fagene dansk og matematik
  • At skolen afrapporterer til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afrapporteringen skal indeholde en status om skolernes arbejde med indsatser i forhold til løft af fagligt svage elever