Lokale firmaer med til at bygge ny tandklinik

Udsendt: 4. oktober 2017

Lokale håndværkere skal udføre en stor del af arbejdet med at etablere en ny central tandklinik i Tønder Kommune.

Efter licitationen har virksomheder inden for kommunegrænsen fået fire af de syv entrepriser, som opgaven var udbudt i.

Borgmester Henrik Frandsen glæder sig over resultatet.

- Det er meget positivt, at lokale håndværkere er konkurrencedygtige og kan få del i ret komplekse byggeprojekter som dette. Vi ser frem til et godt samarbejde om opgaven, siger borgmesteren.

De fire lokale virksomheder er Murermester Arne Hansen Bredebro ApS, der skal udføre kloak-, beton-, murer- og stålarbejdet, Ejnar Christiansen Sølsted A/S, der tager sig af tømrer- og snedkerarbejdet, Garant Bredebro Gulvbelægning ApS, der har fået gulvbelægningsarbejdet, og Leif Nissen, Løgumkloster, der skal udføre malerarbejdet.

Desuden har Wicotec Kirkebjerg A/S, Viby, fået VVS- og blikarbejdet, Bravida Danmark A/S, Esbjerg, laver ventilationsarbejde, og Blue-Tech A/S, Esbjerg, står for el-arbejdet. 

Den økonomiske ramme holder

Med den centrale tandklinik bliver den kommunale tandpleje for børn og unge og omsorgstandplejen for ældre samlet i den ny moderne klinik i Bredebro. Klinikken indrettes i det tidligere rådhus, der nu skal bygges om til det nye formål.

Til selve byggearbejdet er der afsat en ramme på 9 millioner kr., og licitationen viser, at arbejdet kan udføres inden for rammen.

At etablere en moderne tandklinik er en krævende opgave, bl.a. fordi der skal udføres mange specialinstallationer og trækkes store mængder kabler.

Samlet set er der afsat 16 millioner kr. til etablering af den nye centrale klinik. Heri indgår også køb af ejendommen i Bredebro og anskaffelse af en mobil enhed, som skal køre rundt til skolerne og varetage mindre tandfaglige kontroller, instruktioner og fluorbehandling.

Klar i august 2018

Mandag den 9. oktober 2017 går håndværkere i gang på byggepladsen i Bredebro, og i sommeren 2018 flytter tandplejen sammen i den nye klinik og er klar til at behandle børn, unge og ældre i de nye omgivelser fra august.

Formålet med samlingen er at højne fagligheden og sikre, at børn og unge og brugere af omsorgs- og specialtandplejen får en endnu bedre tandpleje i Tønder Kommune.

Samtidig medfører samlingen en række praktiske fordele for patienterne. Bl.a. bliver det muligt at udvide åbningstiderne og sikre større sammenhæng i behandlingen, så den enkelte får behov for færre besøg hos tandlægen. Desuden vil tandregulering og almindelig behandling foregå samme sted, og patienterne kan vælge mellem flere behandlere.

- Samlingen medfører også øget specialisering og et stærkere fagligt miljø, der kan gøre det nemmere at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Og det er allerede lykkedes at rekruttere en specialtandlæge, oplyser overtandlæge Christina Schulze.

Fakta:

Den nye centrale tandklinik indrettes på Stationsvej 5 i Bredebro. Her var der før kommunesammenlægningen rådhus for den daværende Bredebro Kommune, og senest har Tønder Forsyning haft til huse her.

Tønder Kommune har købt ejendommen for 3 millioner kr. Dette beløb er indeholdt i den samlede ramme på 16 millioner kr. til etablering af ny tandplejeklinik. Rammen skal også
dække anskaffelse af en mobil enhed.

Ejendommen i Bredebro består af en nyere del i ét plan og en ældre del i to plan. Tandklinikken skal alene råde over den nyere del. Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med den ældre del. 

Rådgiverfirmaet NIRAS er totalrådgiver på projektet med ab dental service, Silkeborg, og arkitekt Harald Christensen, Tønder, som underrådgivere. Harald Christensen er også byggeleder.

Læs mere om samlingen