Lokalaftale i Tønder om lærernes arbejdstid

Kort før sommerferien er der på skoleområdet i Tønder Kommune indgået en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Aftalen er indgået mellem Tønder Kommune og Tønder Lærerkreds.

Målsætningen er, at aftalen skal bidrage til et kvalitetsløft for folkeskoleeleverne og samtidig sikre medarbejderne gode vilkår for arbejdet i folkeskolen.

Per Hansen, skolechef i Tønder Kommune, er tilfreds med den nye aftale og de intentioner, der ligger i den:

- Vi har i Tønder Kommune fokus på elevernes udbytte af skolegangen. Vi tror på, at denne aftale kan være med til at understøtte en positiv udvikling og et markant kvalitetsløft på området, siger skolechefen.

Aftalen indebærer bl.a. øget frihed for den enkelte lærer i forhold til placering af forberedelsestid samt en fast tidsramme for afvikling af lejrskole.

Henrik Jakobsen, formand for Tønder Lærerkreds, er enig i, at disse områder har stor betydning for medlemmerne.

-  Det er et skridt i den rigtige retning og en understregning af den gensidige tillid, siger formanden.

Skolechef Per Hansen understreger, at aftalen også har et fremadrettet sigte.

- Der nedsættes i august en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som senest til december skal barsle med et oplæg til aftalen gældende for skoleåret 2019/20. I arbejdet skal der bl.a. være fokus på de ansattes forberedelsesopgave og den tid, der anvendes til øvrige opgaver, f.eks. forældremøder og skolefester, siger han.

Aftalen træder i kraft 1. august 2018.

Se aftalen her