Let foden fra speederen: Ny hastighedsbegrænsning i Løgumkloster

Med to skoler indenfor få hundrede meters afstand er det med at passe på skoleeleverne i trafikken i Løgumkloster. Derfor har Tønder Kommune ændret hastighedsbegrænsningen på Vænget til 40 km/t, ligesom der er opsat skolepatruljeblink og sikret synlighed omkring skolerne.​​​​​​​

Borgerne i Løgumkloster har sikkert bemærket, at der har været et mindre vejarbejde i gang på Vænget omkring Deutsche Schule Lügumkloster.

Der er opsat skolepatruljeblink ved skolen, der er malet et rødt felt tværs over vejen, hvor skolepatruljen arbejder, og hækkene i området er klippet ned, så et barn ikke kan stå skjult bag hækken. Alt sammen for at sikre eleverne, der skal til og fra Deutsche Schule Lügumkloster.

Samtidig er der sket en væsentlig ændring på hele Vænget, fortæller trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen fra Tønder Kommune:

- Der er indført en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Vænget fra rundkørslen ved Omfartsvejen til Lillegade. Det er en ny hastighedsbegrænsning, vi stærkt vil opfordre bilisterne til at være opmærksomme på, fortæller Sonja Svendsen og fortsætter:  

- Vi har skiftet en anbefalet hastighed på 40 km/t ud med en påbudstavle på 40 km/t. Så her gælder det om, at holde hastigheden nede. Kører man over 52 km/t, rammer man grænsen, hvor det giver klip i kørekortet, hvis man bliver stoppet i en politikontrol.

Baggrunden, for at der er indført hastighedsbegrænsning, er, at der ligger to skoler indenfor en kort strækning, og samtidig understøtter hastighedsbegrænsningen den strækning, hvor der er en såkaldt to-minus-én-vej på Vænget.

- Når vi vælger at sætte hastigheden ned til 40 km/t nu, er det fordi der ved årsskiftet kom en ny mulighed for at sætte hastigheden ned omkring skole og institutioner. Da vi var i gang med at forbedre skolevejen på Vænget, var det naturligt at anvende den nye mulighed. 

Det giver bedre forhold for skoleeleverne, og vi opfordrer trafikanterne til at rette sig efter skiltningen, slutter Sonja Svendsen.