Leder af Hjerneskadecenter Klosterparken ansat

Charlotte Kjær Thøstesen Jensen, Bredebro, er ansat som leder af Hjerneskadecenter Klosterparken i Løgumkloster.

Den nye leder af Tønder Kommunes bo- og genoptræningstilbud til hjerneskadede er langt fra ukendt med arbejdspladsen. Siden januar 2017 har Charlotte Kjær Thøstesen Jensen nemlig været konstitueret leder af Klosterparken og botilbuddets udekørende team.

Indtil konstitueringen på Klosterparken var Charlotte Kjær Thøstesen Jensen leder af botilbud på Handicap Løgumgård fra 2008. Hun har desuden løst andre opgaver inden for feltet helt fra 2003 og har dermed et indgående kendskab til psykiatri- og handicapområdet.

Charlotte Kjær Thøstesen Jensen er 51 år og uddannet pædagog fra pædagogseminariet i Aabenraa i 2006. Hun har desuden gennemført en diplomuddannelse i ledelse samt et to-årigt uddannelsesforløb i systemisk teamdannelse.

I fritiden er Charlotte Kjær Thøstesen Jensen bl.a. optaget af løb, mountainbike og badminton, rejser og samvær med familien.

Charlotte Kjær Thøstesen Jensen glæder sig til at fortsætte indsatsen på Klosterparken.

- Målgruppen på Klosterparken er borgere, som har haft et helt almindeligt liv, og hvor en skade har ændret deres livssituation markant. At kunne gøre en forskel via en faglig indsats, så borgeren bliver så selvstændig som muligt efter den erhvervede hjerneskade, er absolut for mig noget meget stort og værdifuldt, siger Charlotte Kjær Thøstesen Jensen.

Fakta:

Hjerneskadecenter Klosterparken er et specialiseret bo- og genoptræningstilbud til mennesker, som har pådraget sig en hjerneskade f.eks. ved en ulykke eller på grund af sygdom. Brugerne af tilbuddet er fra 18 år og opefter og opholder sig på stedet i kortere eller længere tid.

Formålet med Klosterparkens tilbud er at hjælpe mennesker med pådraget hjerneskade til at genvinde tabte funktioner og leve et meningsfyldt liv.

Klosterparkens udekørende team yder socialpædagogisk støtte til hjerneskadede, som bor i eget hjem.

Hjerneskadecenter Klosterparken har plads til 12 beboere, og stedet er arbejdsplads for 40 ansatte.

Charlotte Kjær Thøstesen Jensen - leder af Hjerneskadecenter Klosterparken