Kunstnere og virksomheder sammen om vækst

Hvordan kan en kunstner bruge sin kreativitet til at skabe vækst både for sig selv og en virksomhed? Det kan du blive meget klogere på, når Kulturregion Vadehavet inviterer til to workshops om partnerskaber mellem virksomheder og kunstnere.

Baggrunden er, at Kulturregion Vadehavet har åbnet for tilskud til, at kunstnere og virksomheder kan slå kræfterne sammen til gavn for begges udvikling. Målet er at åbne for nye veje for virksomheders og den kreative vækst i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner, som Kulturregion Vadehavet dækker.

Fra 2017 til marts 2018 kan virksomheder søge tilskud til partnerskab med kunstnere, der har erfaring med innovation, og kunstnere og kreative kan få konkret vejledning til videreudvikling af deres egen kreative butik.

Der holdes to workshops på Blue Water Shipping, Trafikhavnskaj 9, Esbjerg:

1. VIRKSOMHEDER, både private og offentlige, er velkomne til gratis gå-hjem-møde mandag den 14. august, kl. 16.00-17.30
Hør hvordan Fiskefabrik Skagen, Mercedes Benz og Klitmøller Collective konkret bruger kunstnere til at udvikle deres virksomhed.
Få information om tilskud og få ideer til nytænkende partnerskaber inden for produkt, prototype, samarbejde, ledelse, indretning, service og profil.
Oplæg ved John Norden/My Banker og Christian Have/Have Kommuni-kation om vækst og innovation via kunstnere – og om effekterne.

2. KUNSTNERE OG KREATIVE, alle kunstarter, design og kulturinstitutioner, er velkomne til gratis gå-hjem-møde mandag den 14. august, kl. 19.00-20.30
Christian Have fortæller om udvikling og vækst, der igangsættes af kunstnere, kreative og kulturinstitutioner. Og om de behov i virksomheder og samfund, som de kan adressere.
Artbizz informerer om Kulturregion Vadehavets kurser og tilbud i 2017-18:
- Erhvervsworkshops for kunstnere – hvordan udvider du din ’butik’?
- Tilskud til nytænkende partnerskaber – med praktikplads til nye i feltet.

Deltagelse er gratis.Tilmelding efter først til mølle-princippet.

Tilmelding VIRKSOMHEDER HER
Tilmelding KUNSTNERE/KREATIVE: HER

Kulturregion Vadehavet, Artbizz og Have Kommunikation står sammen med Kulturmødet Mors 2017 bag møderne.
Læs mere om alle tilbud på: www.artbizz.dk

Fakta om partnerskaber
Private og offentlige virksomheder søge tilskud til partnerskaber i 1-100 dage. Virksomheden får op til 75 procent støtte til kunstnerens løn, dog max. 70.000 kr., og gratis support til modeludvikling og kunstnermatch.

I Nordjylland er der i 2016 afviklet et tilsvarende pilotprojekt med ti partnerskabscases, der bl.a. skabte prototyper, produktudvikling, digital formidling, innovationsrum, kommunikation og styrket samarbejde.

I alle partnerskaber blev effekten vurderet og dokumenteret i ord, tal og videoer.

Blandt virksomhederne var FF Skagen (storproducent af fiskeolie og -mel), Bang & Olufsen, Aalborg Universitet, Klitmøller Collective (tøjproducent) og Kulturhus Trekanten mv. Se cases og resultater på www.artbizz.dk/cases.