Kunstgræsbaner på vej

I Tønder og Toftlund skal der anlægges nye kunstgræsbaner, og den eksisterende bane i Skærbæk skal renoveres. Arbejdet har været i offentligt udbud, og Tønder Kommune modtog i alt ni tilbud.

Fire af de ni tilbud måtte afvises, fordi de ikke levede op til kravene i udbudsmaterialet. At så stor en del af tilbuddene ikke opfylder betingelserne er ret usædvanligt.

Udbudsprocessen er varetaget af en ekstern konsulent, som også har hjulpet med at vurdere de indkomne tilbud. Den eksterne konsulent er valgt efter udbud af rådgivningsopgaven.

Begrundelserne for afvisningen af de fire tilbud varierer: En tilbudsgiver tog forbehold for tidsplanen, et andet tilbud manglede accept af rettelsesblade, en tredje tilbudsgiver havde ikke angivet leverandør af kunstgræs, og et fjerde tilbud manglende angivelse af specifik kunstgræstype.

Efter udbudslovgivningen er en kommune forpligtet til at afvise et tilbud, der afviger fra en grundlæggende udbudsbetingelse.

I udbudsmaterialet var det tydeligt fremhævet, at arbejdet med kunstgræsbanerne skulle være afsluttet senest 30. september, og at overskridelse af tidsfristen ville medføre bod.

Overholdelse af tidsplanen er således en grundlæggende udbudsbetingelse, og derfor skal kommunen se bort fra tilbuddet med forbehold for tidsplanen.

For de tre øvrige tilbud med afvigelser fra udbudsgrundlaget har kommunen valgt ikke at acceptere afvigelserne.

Arbejdet med kunstgræsbanerne er tildelt AML Entreprise fra Odense, der tilbød at løse opgaven for 8,9 mio. kr.

Afvisningen af de fire tilbud betyder, at arbejdet ikke er gået til lavestbydende. 

- Det er rigtig ærgerligt, for selvfølgelig vil vi gerne have arbejdet udført så billigt som muligt inden for de opstillede rammer, siger direktør Keld I. Hansen fra Tønder Kommune.

- Men kravene er ens for alle, og når en tilbudsgiver ikke kan leve op til grundlæggende betingelser, har vi efter udbudslovgivningen ingen mulighed for at give arbejdet til den pågældende. Det ville i øvrigt heller ikke være rimeligt over de andre tilbudsgivere.

- Forløbet giver os dog anledning til at overveje, hvordan vi kan understøtte lokale virksomheder i at byde på opgaver og udforme deres tilbud så korrekt og fyldestgørende som muligt. Derfor vil vi efter sommerferien tage kontakt til virksomhederne for at få en dialog om kommunale udbud, oplyser Keld I. Hansen.