Kulturugen sætter fokus på fællesskaber

Temaet for Tønder Kulturuge 2018 er "Fællesskaber". Årets tema vil sætte fokus på, at vi kan løfte i flok og derved sammen skabe kulturelle oplevelser til glæde for alle i hele kommunen. Alle kommunens borgere inviteres på den måde til at være en del af kulturugens fællesskab.

De seneste to år har Kulturugen ligget i uge 40, altså i begyndelsen af oktober, og det har vist sig at være så stor en succes, at Tønder Kulturuge igen i 2018 fortsætter i uge 40. 

Kulturugen åbner derfor lørdag den 29. september og slutter lørdag den 6. oktober.

Åbner i Tønder og slutter i Højer

Traditionen tro vil der igen i år være en åbningsby og en afslutningsby. Hvert år holdes åbningen og afslutningen i forskellige byer i Tønder Kommune.

Sidste år fandt åbningen sted i Bredebro og afslutningen i Toftlund. I år vil Kulturugen blive åbnet med et arrangement i Tønder lørdag den 29. september og slutte lørdag den 6. oktober med et arrangement i Højer, hvor Kulturprisen vil blive uddelt. 

Der vil i løbet af ugen være mange forskellige arrangementer rundt omkring i Tønder Kommune, alle med temaet fællesskaber som omdrejningspunkt.

2017 var en succes

Tønder Kulturuge 2017 var en uge med sus og succes. Fra start til slut var der mange flotte og velbesøgte arrangementer, som var inspireret af 2017-temaet "Vingesus". Temaet skabte stor opfindsomhed og gav mange muligheder for at skabe oplevelser med sus i.

Fakta:

  • Tønder Kulturuge fandt første gang sted i 2011. Lige siden har Kulturugen været en tradition i kommunen
  • Temaet for Tønder Kulturuge 2018 er "Fællesskaber"
  • Tønder Kulturuge begynder lørdag den 29. september i Tønder
  • Tønder Kulturuge afsluttes lørdag den 6. oktober i Højer
  • Kulturugen bliver arrangeret af en arbejdsgruppe bestående af personer fra forskellige lokalområder i Tønder Kommune
  • Arbejdsgruppen har kontakt til lokale kulturaktører
  • Arbejdsgruppen hører under Kulturelt Forum i Tønder Kommune
  • Kulturelt Forum er initiativtager til Tønder Kulturuge
  • Mere information findes på www.kulturuge.dk