Konflikten udsat yderligere to uger

Efter intense forhandlinger i forligsinstitutionen har forligsmand Mette Christensen tidligt onsdag morgen besluttet at udsætte den varslede konflikt på det offentlige arbejdsmarked i yderligere to uger. Det er anden - og sidste gang - forligsmanden udsætter konfliktvarslerne.

Med den nye udsættelse kan de varslede strejker som udgangspunkt først træde i kraft fra den 6. maj og lockouten fra den 12. maj.

Der er dog en mulighed for, at strejke og lockout bryder ud tidligere.

Parterne har nu yderligere to uger til at forhandle nye overenskomster på plads med hjælp fra forligsmanden, men hvis forhandlingerne bryder definitivt sammen, inden de to uger er gået, kan både strejke og lockout træde i kraft fem dage senere.

I Tønder Kommune har de faglige organisationer varslet strejke for hjemmeplejen i Tønder og Løgumkloster og for Borgerservice.

Som modsvar har arbejdsgiverne varslet lockout for hele skole- og dagtilbudsområdet, den kommunale tandpleje, jobcentret og store dele af rådhuset.

Hvis konflikten bliver en realitet, har kommunen og de faglige organisationer aftalt nødberedskab til at sikre, at alle livsvigtige og uopsættelige opgaver fortsat vil blive udført. Det gælder navnlig inden for hjemmeplejen, hvor bl.a. medicinbehandling og smertelindring også vil blive udført under en evt. konflikt.