Konflikten er udsat to uger

Forligsmanden har onsdag aften den 28. marts besluttet at udsætte en evt. konflikt på det offentlige arbejdsmarked i to uger.

Det betyder, at strejke i hjemmeplejen og Borgerservice i Tønder Kommune indtil videre tidligst kan træde i kraft den 22. april, og at lockout inden for skole- og dagtilbudsområdet, tandplejen og administrationen tidligst kan blive en realitet den 28. april.

Der er dog en mulighed for, at forligsmanden inden for de næste 14 dage kan erklære forhandlingerne afsluttet uden resultat, og i så fald kan konflikten bryde ud fem dage senere. Men indtil videre er konflikten udsat til henholdsvis 22. og 28. april.