Konference: Gode erfaringer med tidlig tyskundervisning

Konference: Gode erfaringer med tidlig tyskundervisning

Tirsdag den 2. oktober 2018 holder UC Syd i samarbejde med Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommuner konference om erfaringerne med tidlig tysk. Tidlig tysk er tyskundervisning fra 0. klasse i de kommunale skoler, og erfaringerne er meget positive. I Tønder Kommune måler man over de næste år på elevernes udbytte gennem obligatoriske tyskprøver for 9. klasse - efter særlig tilladelse fra Undervisningsministeriet.

Fra skoleåret 2015-2016 indførte Tønder og Aabenraa Kommuner tidlig tysk – i Tønder fra 0. klasse og i Aabenraa fra 3. klasse. Sønderborg Kommune indførte tidlig tysk fra 0. klasse fra skoleåret 2016-2017, og i Haderslev er enkelte skoler også gået ind i projektet. Tønder Kommune indførte også en ekstra times tysk om ugen for 5. og 6. klasse.

Projekt Tidlig Tysk blev til på baggrund af et lokalpolitisk ønske om at styrke det tyske sprog og støtte eleverne i at være trygge og fortrolige med tysk sprog og kultur fra de er små - for i Tønder Kommune er tysk et nabosprog, ikke et fremmedsprog. Ønsket er også at gavne regionen erhvervsmæssigt og kulturelt på længere sigt.

Projekt Tidlig Tysk har i de første år været støttet af A.P. Møller Fonden. Konferencen markerer, at tidlig tyskundervisning er kommet igennem opstartsfasen med udfordringer, udvikling og læring og nu overgår fra projekt til generel drift. Fra Tønder Kommune deltager alle medlemmer af Børn og Skoleudvalget i konferencen, der retter sig mod lærere, pædagoger, medarbejdere i forvaltningen, ledere og lokalpolitikere, men er åben for alle.

"I Tønder Kommune ønsker vi at give børnene de bedste forudsætninger, både sprogligt og kulturelt, for at kunne indgå i en globaliseret verden. Tyskland er vores nærmeste nabo, Danmark og Tyskland er nært forbundne både sprogligt og kulturelt – det er denne forbundenhed, vi gerne har villet understrege," siger næstformand for Børn og Skoleudvalget Allan Skjøth.

Tilbagemeldingerne om tidlig tyskundervisning fra lærere, pædagoger og skolekonsulenter i de medvirkende kommuner har været positive, selvom projektet ikke har været uden udfordringer. På konferencen den 2. oktober bliver udgangspunktet de gode erfaringer og læringen i forhold til både det praktiske og organisatoriske ved indførelsen af tidlig tysk – og inspiration til det videre arbejde.

Tyskundervisningen for de yngste klasser har fokus på at lege sproget ind, gerne med en kombination af sang, musik og bevægelse. 0.-2. klasse kan have en del af deres tysktimer sammen på tværs af klassetrinene, og eksempelvis kan eleverne have fælles temaundervisning, hvor de i en periode koncentrerer sig om at lære tallene eller frugternes navne på tysk.

"Det er vigtigt, at børnene oplever glæden ved sprog og kommunikation, og det arbejder vi med gennem undervisning, der er virkelighedsnær og relevant for børnene. Undervisningen skal give dem noget, så de oplever en værdi her og nu. Der er også et ideal om dannelse i projektet, og mere sprog giver børnene muligheden for at indgå i relationer, de ellers ikke kunne indgå i," siger skolekonsulent Lene Nørgaard Hansen.

En af udfordringerne ved tyskundervisningen for de yngste klasser har været, at der ikke var noget undervisningsmateriale til at begynde med. Det skulle først udvikles – ligesom undervisningsformen også skulle udvikles.

"Vi har gjort meget ud af at klæde lærere og pædagoger godt på til den alternative undervisning, der er en del af tidlig tysk. Blandt andet har vi på hver skole uddannet en undervisningsvejleder i tysk, underviserne har været på sprogcamps og der har været temadage med inspiration til undervisningen," siger Lene Nørgaard Hansen.

Målet med den tidlige tyskundervisning er, at eleverne på sigt får mindst lige så gode karakterer i tysk som de får i engelsk. For at kunne følge resultatet af den ekstra indsats i tyskundervisningen har Tønder Kommune søgt Undervisningsministeriet om særlig tilladelse til, at alle elever kommer til mundtlig og skriftlig tyskprøve efter 9. klasse.

"Vi har ansøgt om og fået lov til, at 9. klasse-eleverne kommer til prøve i både mundtlig og skriftlig tysk. Når alle elever kommer til prøve, så har vi om nogle år et grundlag, der viser, hvilken forskel det gør, når eleverne har haft tysk fra 0. klasse," siger Lene Nørgaard Hansen

Konferencen om Tidlig Tysk holdes hos UC Syd, Campus Aabenraa, Campusallé 20 – i Multisalen A 0 58. Der er tilmeldingsfrist fredag den 28. september.

Fakta
Tidlig tysk er tyskundervisning fra 0. klasse. I Tønder Kommune har tidlig tysk været på skoleskemaet i de kommunale skoler siden skoleåret 2015-16.

Projekt Tidlig Tysk er støttet af A.P. Møller Fonden, men overgår nu fra projektfasen til generel drift.

Tønder Kommune har over de næste år fået særlig tilladelse til, at alle 9. klasse-elever kommer til prøve i både mundtlig og skriftlig tysk, så udbyttet af tidlig tysk-indsatsen kan vurderes.

UC Syd og Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner holder konference om erfaringerne med tidlig tysk tirsdag den 2. oktober. Tilmelding og program på https://ucsyd.nemtilmeld.dk/367/

Link til video om tidlig tysk:
https://youtu.be/q33I3pUqIy8