Kommunen forsikrer frivillige

Tønder Kommune tegner ansvars,- og ulykkesforsikring for de borgere, der udfører en frivillig indsats.

Tønder Kommune sætter stor pris de mange borgere, der leverer en frivillig indsats. Derfor har kommunen også besluttet, at der skal tegnes ansvars,- og ulykkesforsikring, som dækker de frivillige, hvis de selv kommer til skade eller forvolder skade på andres ejendom. Det er en ny lov, som Folketinget har vedtaget, der åbner op for denne mulighed.

Borgere, der udfører frivilligt arbejde, har hidtil været og vil fortsat være forsikret. Frivilligt arbejde defineres ved, at borgeren udfører et stykke arbejde, som kommunen har direkte nytteværdi af, og som ville være blevet udført af en lønnet medarbejder, såfremt den frivillige ikke havde gjort det.

Den frivillige indsats defineres ved, at kommunen ikke har direkte nytteværdi af indsatsen. Samtidig drejer det sig om opgaver, som ellers ikke ville være blevet løst af lønnet personale.

Hidtil har det ikke været lovligt for kommunerne at forsikre de borgere, der yder en frivillig indsats, men det er det altså nu.

René Andersen (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget, siger, at han er meget tilfreds med, at kommunen nu også kan forsikre dem, der yder en frivillig indsats.

- Der er mange, der gør en stor indsats, som betyder, at hverdagen bliver lidt bedre, rarere og sjovere for andre. Jeg synes, det er utrolig flot, at der er mennesker, som gerne bruger fritid på at være noget for andre. Og selvfølgelig skal vi forsikre dem, når nu muligheden er kommet.

I forbindelse med, at Tønder Kommune har tegnet forsikringen, er der lavet en liste over frivillige indsatser, der er omfattet. Listen tæller blandt andet spisevenner, frivillige til gøgl og musik på Løgumgårde, frivillige guider på bibliotekerne, frivillige på ældrecentre med mere. Tønder Kommune skal betale 57.000 kroner om året for forsikringen.