Kommunen beklager manglende enighed i turistforening

Turismen i Tønder Kommune går glip af udviklingsmuligheder. Sådan vurderer borgmester Henrik Frandsen konsekvenserne af den seneste udvikling i sagen om Rømø-Tønder Turistforenings feriehusudlejning.

Gennem lang tid har kommunen forsøgt at mægle mellem de stridende parter og samtidig arbejdet for etablering af en erhvervsdrivende fond til at stå for feriehusudlejningen. Men nu ønsker turistforeningens bestyrelse i stedet at afhænde udlejningen til anden side.

Det ærgrer borgmesteren sig over.

- En fondskonstruktion ville have sikret et stort årligt afkast til turismeudvikling i hele Tønder Kommune. Men nu må vi desværre se i øjnene, at det ikke er muligt at komme igennem med denne løsning.

 - Der har ellers under hele forløbet været opbakning til modellen. Men parterne kunne ikke enes til sidst, og vi må konstatere, at der ikke har været den fornødne vilje til at finde sammen om den bedste løsning. Som situationen har udviklet sig, må vi se i øjnene, at et salg nok er den eneste realistiske løsning på nuværende tidspunkt. Vi har arbejdet for den bedste løsning. Nu får vi så i stedet den næstbedste, siger Henrik Frandsen og tilføjer, at kommunen nu trækker sig som mægler og afventer udfaldet af turistforeningens generalforsamling tirsdag den 21. marts.

- Efter generalforsamlingen må vi forholde os til den fremtidige turismeindsats, herunder hvordan vi bedst anvender kommunens tilskud til fremme af turismen i Tønder Kommune, siger Henrik Frandsen.

Baggrunden for kommunens engagement i sagen er, at der internt i turistforeningen ikke kunne opnås enighed om en løsning. Kommunen tilbød derfor at arbejde for et kompromis med en erhvervsdrivende fond, som skulle videreføre sommerhusudlejningen.