Kom med input til Tønder Midtbys fremtid

Bedre byrum er et af fokusområderne, når Tøndermarsk Initiativet inviterer til dialogmøde om revideringen af masterplanen for Tønder Midtby torsdag den 14. september på Tønder Rådhus. 

Hvordan skaber vi bedre rammer for byrum og byliv i Tønder Midtby? Og hvordan indretter vi bedst trafik og handel? Det er de store spørgsmål, der er på programmet for dialogmødet, der er åbent for alle interesserede. 

- Masterplanen for Tønder Midtby skal revideres, så vi bliver endnu skarpere på at udnytte byens potentiale - og det har vi brug for borgernes input til. Derfor håber vi, at rigtigt mange borgere og forretningsdrivende vil møde op og komme med deres gode idéer og forslag til, hvordan vi udvikler det centrale Tønder, siger Lars-Erik Skydsbjerg, der er fagchef og projektleder.

Masterplanen for midtbyen skal indgå som en del af Tøndermarsk Initiativets arbejde med klimatilpasning, hvor vandmiljø og byrum med plads til både trafik og handlende samt forbindelsen til marsken skal gå op i en højere enhed. 

- Lige nu handler det om at udpege lokale udfordringer og potentialer i midtbyen, og derfor laver vi den 14. september tre dialogværksteder, hvor interesserede kan gå i dybden med det område, de er optaget af, forklarer Lars-Erik Skydsbjerg.

Dialogmødet foregår på Tønder Rådhus, Wegners Plads 2 i Tønder. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Fakta 

Tøndermarsk Initiativet arbejder med styrkelsen af rekreative, naturmæssige og byrumsmæssige kvaliteter i forbindelse med klimatilpasning af Tønder Midtby. Som følge af klimaændringer og forhøjet vandstand er der behov for klimatilpasning langs Vidåen, der skal sikre håndtering af overfladevand i byerne og opbygning af reservoirkapacitet langs åen. 

Program for dialogmødet

Kl.18.00 Velkomst ved borgmester Henrik Frandsen
Kl. 18.10 Orientering om ramme for klimatilpasning i Tønder Midtby ved fagchef og projektleder Lars-Erik Skydsbjerg og ekstern rådgiver Anne Sophia Hjermind fra COWI
Kl. 18.45 Pause
Kl. 19.00 Dialogværksteder med fokus på
1)    Byrum og byliv 
2)    Handel
3) Trafik og forbindelser
Kl. 20.30 Opsamling og orientering om det fremadrettede forløb
Kl. 21.00 Tak for i aften ved borgmester Henrik Frandsen

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tilsammen investerer parterne næsten 250 mio. kr. i udviklingen over en femårig periode.