Kom med input til det gode ældreliv

Hvordan ser det gode ældreliv ud? Hvad skal der til for at ældre kan blive længst muligt i eget hjem, hvis det er det man ønsker? Hvilken madordning ønsker man? Kan vi hjælpe hinanden mere, så der ikke er ensomme ældre hjemme?

Tønder Kommune skal i gang med at udarbejde en ny ældrepolitik. Tønder Kommune finder det vigtigt, at det ikke kun er medarbejderne i kommunen, der finder frem til, hvad sådan en politik skal indeholde, men at også borgerne bliver inddraget.

Derfor inviteres der til fire borgermøder, hvor alle er velkommen til at deltage og komme med input og idéer til, hvad et godt ældreliv skal indeholde af kommunale tilbud.

Formanden for kommunens sundhedsudvalg, Irene Holk Lund (V), siger:

- Vi kan godt sidde på rådhuset og beslutte en helt masse om, hvad en ældrepolitik skal indeholde. Men i sidste ende er det jo borgerne, der bedst ved, hvad de har af ønsker og forventninger til et godt ældreliv i kommunen.

Hun håber derfor på, at rigtig mange vil dukke op til borgermøderne og give deres besyv med – uanset om man er ældre, pårørende eller på anden vis har interesse i ældrelivet.

De fire borgermøder bliver alle holdt mellem klokken 19 og 21 på følgende datoer og steder:

  • 10. april, Æ Træfpunkt, Jyllandsgade 14, Toftlund
  • 11. april, Seniorcenter Tønder, Ribelandevej 39, Tønder
  • 16. april, Center Royal, Markledgade 6, Løgumkloster
  • 18. april, Aktivitetshuset S.E.A. Søndervang 1, Skærbæk