Klosterparken inviterer til indvielse

Klosterparken i Løgumkloster har skiftet karakter og rummer nu både hjerneskadecenter og korttidscenter.

Hjerneskadecentret er et specialiseret bo- og genoptræningstilbud til mennesker, som har pådraget sig en hjerneskade.

Kommunens to korttidscentre, henholdsvis Nord og Syd, er et tilbud om midlertidigt ophold til forebyggelse af sygehusindlæggelse eller til støtte efter indlæggelse.

Hjerneskadecentret har i flere år haft til huse på Klosterparken. Nu er Korttidscenter Nord også rykket ind i bygningen, og samlingen af de to tilbud i Løgumkloster markeres ved en officiel indvielse onsdag den 11. april.

Inden flytningen til Løgumkloster har Korttidscenter Nord haft til huse på Mosbølparken i Skærbæk.

Formanden for kommunens Sundhedsudvalg, Irene Holk Lund, ser muligheder og perspektiver i den valgte løsning.

- Med bygningsfællesskabet i Løgumkloster kan vi udnytte kompetencerne i ældreplejen og på psykiatri- og handicapområdet på tværs af fagområderne og dermed opnå en synergieffekt til stor gavn for brugerne. Samtidig åbner flytningen af korttidscentret op for flere almene plejehjemspladser på Mosbølparken, siger udvalgsformanden.

Også formanden for Socialudvalget, Peter Christensen, glæder sig over samlingen i Løgumkloster.

- Vi havde forventet et større kapacitetsbehov på hjerneskadecentret. At færre har brug hjælp er naturligvis udtryk for en gunstig udvikling, men det har givet en udfordring med ledig plads Derfor er det glædeligt, at vi kan udnytte kapaciteten ved at samle korttidscentret og hjerneskadecentret under samme tag i Løgumkloster. Det er på alle måder en god løsning, siger Peter Christensen.

Ved indvielsen den 11. april vil der blive holdt taler og orienteret om sammenlægningen, og der bydes på lidt lækkert at spise og drikke.


Fakta:

Hjerneskadecentret på Klosterparken er en del af Tønder Kommunes specialiserede tilbud inden for Psykiatri & Handicap, der har Socialudvalget som politisk ansvarlig.

Korttidscentrene Nord og Syd er en del af Pleje & Omsorg med Sundhedsudvalget som politisk ansvarlig. Korttidscenter Syd er placeret på Leos Plejecenter i Tønder og Korttidscenter Nord nu på Klosterparken i Løgumkloster.

Indvielsen af samlingen finder sted onsdag den 11. april kl. 10.30-12.00 på Klosterparken, Sølstedgårdvej 11 A, Løgumkloster. Alle er velkomne.