Klar til to vejprojekter i Tønder

To vejarbejder går i gang i Tønder i den kommende uge.

Fra morgenstunden tirsdag den 18. juni tager Tønder Kommune i samarbejde med Banedanmark fat på at renovere og sikre fortov og cykelsti ved jernbaneoverkørslen på Strucksallé, og dagen inden, mandag den 17. juni, går kommunen i gang med fjerde etape af den omfattende trafiksanering af Kongevej.

Trafikanterne må påregne, at begge vejprojekter medfører visse gener, mens arbejdet står på.

Strucksallé

Projektet på Strucksallé skal sikre, at gående og cyklister ikke mere skal vove sig ud på kørebanen, når de krydser jernbanen. Det er et arbejde, kommunen kan komme i gang med nu, efter at Banedanmark har fået flyttet bomanlæggene lidt tilbage.

Projektet omfatter flytning og renovering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen, og der etableres også sikring for blinde og svagtseende.

Hvis alt går efter planen, vil arbejdet være afsluttet i løbet af et par dage, dvs. sidst på dagen onsdag den 19. juni.

Mens arbejdet står på, vil der være besværligt for cyklister og gående at komme forbi. Der vil dog være fri passage på det meste af kørebanen hele tiden, oplyser projektingeniør Behroz Nader fra Tønder Kommune.

Kongevej

Arbejdet med trafiksanering af Kongevej kommer til at tage lidt længere tid. Den etape, der nu står for, omfatter strækningen fra den østlige del af broen ved Bachmanns Vandmølle og frem til Sønderlandevej. På strækningen skal både fortov, cykelsti og kørebane renoveres, og Behroz Nader venter, at arbejdet vil være afsluttet inden årets Tønder Festival sidst i august.

- Under hele anlægsarbejdet vil cykelsti og fortov i den østlige side være spærret. Desuden kan det i korte perioder blive nødvendigt et etablere signallys til regulering af trafikken. Der vil naturligvis blive behørigt skiltet, og vi håber på forståelse og overbærenhed for de gener, vejarbejderne medfører, siger Behroz Nader.

Tredje etape af trafiksaneringen af Kongevej blev udført frem til Ved Slotsbanken. Strækningen mellem Ved Slotsbanken og broen ved Bachmanns Vandmølle skal også saneres, men det vil ske senere som en del af Tønder Midtbyplanen.