Kan jeg få kontanthjælp i sommerferien?

Er du under 30, og har du søgt optagelse på en videregående uddannelse efter, at du har afsluttet en ungdomsuddannelse, har du som udgangspunkt ikke ret til kontanthjælp.

Dette gælder også selvom, du ikke kan få SU.

Det er tilfældet fordi, du er i et uafbrudt uddannelsesforløb, hvor du har en forventning om at starte på en uddannelse inden for en kortere periode. Dermed er du uddannelsessøgende, og uddannelsessøgende har ikke ret til kontanthjælp.

Reglerne gælder også, hvis du søger en elev-, lære-, eller praktikplads, efter du er blevet færdig med et grundforløb. Det er uden betydning, at du ikke er garanteret en elev-, lære-, eller praktikplads.

Der skal gå to måneder

Hvis du ikke har fundet en elev-, lære-, eller praktikplads cirka to måneder efter afslutningen af en gymnasial eller grunduddannelse, anser vi din uddannelse for afbrudt. I så fald har du ret til kontanthjælp, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. De øvrige betingelser kan du læse mere om via linket nederst på denne side.

Kontanthjælp til unge enlige forsørgere

Er du under 30 år og enlig forsørger, kan du undtagelsesvist, og efter en konkret vurdering af dine økonomiske forhold, være berettiget til kontanthjælp i perioden mellem to uddannelser (sommerferien).

Du skal være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktivering.

Du kan læse mere om regler og betingelser for kontanthjælp her.