Jobcenter Tønder er landets tredjebedste

LO tager to gange årligt pulsen på jobcentrenes indsats med at få forsikrede arbejdsløse i arbejde. Her placerer Jobcenter Tønder sig i den absolutte top for anden gang i træk

Landets tredjebedste jobcenter ligger i Tønder. Det er i hvert fald konklusionen i en stor landsdækkende undersøgelse af de kommunale jobcentre.

Bag undersøgelsen står fagbevægelsen LO, der to gange årligt udarbejder et såkaldt jobcenterindeks. Indekset sammensættes ud fra fem forhold, som har stor betydning for, om forsikrede arbejdsløse kommer i beskæftigelse.

I Jobcenter Tønder bruger man aktivt flere af de værktøjer, der måles på i undersøgelsen fra LO. Det gør man fordi, det er tydeligt, at det virker:

- I Jobcenter Tønder arbejder vi med alle fem parametre. Altid i tæt samarbejde med den ledige og virksomhederne. Vi har især fokus på at gøre brug af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud i ledighedsperioden og ikke mindst at opkvalificere og uddanne den ledige. Det har vist sig, at det er noget, der virkelig gør en forskel og ruster den arbejdsløse til arbejdsmarkedet og giver bedre muligheder for at finde en passende beskæftigelse, udtaler fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked Anne-Mette Dalgaard.

Også på rådhuset i Tønder glæder nyheden om den flotte placering:

- Som udvalgsformand i Tønder er jeg særdeles stolt over den fornemme top 3-placering. Det viser jo, at det, vi gør, virker, udtaler formand for arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Linnet, og sender samtidig en ros af sted til medarbejderne i Jobcenter Tønder:

- Vores dygtige medarbejdere på jobcentret og integrationsafdelingen brænder for deres fag og gør virkelig en forskel. Deres engagerede indsats danner fundament for, at vi fra politisk side kan være med til at skabe resultater, som vi kan være stolte af.

Susanne Linnet fortæller endvidere, at der politisk er opsat klare mål for udviklingen. Mål, der bliver fulgt tæt, så den fortsatte positive udvikling sikres.

De fem forhold er, som jobcentrene er blevet målt på, er: Længden af sygedagpengeperioden, brug af opkvalificering i aktiveringen, brug af aktivering generelt, længden af ledighedsperioden, og om indvandrere er arbejdsløse i længere tid end andre.

Fakta:

Top 5 jobcentre

1. Holstebro

2. Frederikshavn-Læsø

3. Tønder

4. Thisted

5. Ringkøbing-Skjern

Top fem består af de fem jobcentre, der samlet set klarer sig bedst på de fem indsatsområder.