Inspiration fra borgerne er afgørende for Tøndermarsk Initiativet

Offentliggørelsen af en samlet investering på over 200 millioner kroner i udvikling af Tøndermarsken har udløst mange positive reaktioner og forventninger fra lokalområdet. Og forståeligt nok også forespørgsler om, hvornår der sker der noget og ikke mindst spørgsmålet: Får borgerne indflydelse på, hvad de mange penge skal bruges til?

Svaret på dette spørgsmål er et klart ja. Det er i høj grad op til de lokale erhvervsdrivende, borgerne samt lokale organisationer og myndigheder at være med til at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte og dermed være med til at udvikle turismen i Tøndermarsken og gøre området endnu mere attraktivt både for beboerne og mulige tilflyttere. 

- Inspiration fra borgerne er afgørende for, at vi i fællesskab får skabt de bedste løsninger og dermed får mest muligt ud af pengene. Derfor lægger vi stor vægt på at inddrage og involvere borgerne mest muligt, og vi vil som noget af det første invitere til et stort opstartsborgermøde i efteråret. Her håber vi, at så mange som muligt vil være med til at udvikle ideer og bidrage til initiativet, siger borgmester Henrik Frandsen fra Tønder Kommune.

I samarbejde med Realdania tager kommunen også initiativ til at gennemføre systematiske målinger af turismen i Højer, Møgeltønder og Tønder. Målingerne skal belyse udviklingen i antallet af turister i området de kommende fem år og dermed dokumentere effekten af projektet.

Kontakt projektchefen

Karsten Jensen, der hidtil har været fagchef for Kultur og Fritid i Tønder Kommune, er ansat som projektchef for Tøndermarsk Initiativet og skal dermed kordinere arbejdet i løbet af de næste fem år, hvor pengene skal bruges. Han understreger, at der ikke er truffet beslutning om pengenes anvendelse endnu inden for de fem fastlagte projektspor. Det første styregruppemøde holdes i september.

Karsten Jensen modtager gerne ideer og forslag, og man er velkommen til at kontakte ham på tlf. 20 42 19 89 eller e-mail kje@toender.dk, også med spørgsmål. Lige nu holder Karsten Jensen ferie, men er tilbage igen den 1. august.

De fem spor

Millioninvesteringen i Tøndermarsken kommer fra Tønder Kommune, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal. 

Pengene skal anvendes inden for følgende fem hovedspor for projektet:

  • Fysisk opgradering af Højer
  • Nye stier, ruter og skilte i Tøndermarsken
  • Udvikling af turismeerhvervet
  • Klimatilpasning
  • Organisering og lokal forankring

Hvordan og hvad pengene mere konkret skal bruges til inden for de fem spor, skal udvikles i samarbejde med lokale borgere, foreninger, myndigheder og virksomheder.

Tøndermarsk Initiativet blev præsenteret på et pressemøde i Højer den 4. juni.