Innovationsministeren skal høre om sygehus-samarbejde

Planer om et banebrydende udviklingssamarbejde på Tønder Sygehus har vakt så stor opmærksomhed, at innovationsminister Sophie Løhde (V) nu kommer på besøg i Tønder for at høre mere om mulighederne og perspektiverne.

Ministerbesøget finder sted mandag den 12. juni fra kl. 9-11.

Region Syddanmark og Tønder Kommune er på vej til at indgå en aftale om samdrift på sygehuset i grænsebyen.

Med aftalen lægges der op til, at kommunen etablerer en ny sygeplejeklinik på sygehuset med tilknytning til regionens skadeklinik.

Desuden er det planen, at kommunens akutfunktion i Tønder, korttidscentret på Leos Plejecenter, skal flytte ind på sygehuset og arbejde tæt sammen med det medicinske daghospital. På sigt er det tanken, at kortidscentret og daghospitalet smelter sammen til én enhed, og at der etableres opgavefællesskab for sygeplejeklinikken og skadeklinikken.

Det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

- Vi er meget optaget af det sammenhængende sundhedsvæsen, og ved at placere en række kommunale og regionale funktioner under samme tag og skabe optimale rammer for samarbejde på tværs af både fag- og myndighedsgrænser tager vi et syvmileskridt i den retning, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

Borgmester Henrik Frandsen fremhæver, at det nære sundhedsvæsen har høj prioritet i Tønder Kommune.

- Med dette samarbejde kan vi i fællesskab styrke sundhedstilbuddene i lokalområdet. Samtidig vil samarbejdet være med til at fremtidssikre Tønder Sygehus, der jo var lukningstruet for et par år siden. Dengang lagde vi netop op til gå i tæt samarbejde med regionen om at udvikle vores nærsygehus, og det er lige præcis det, vi nu er godt i gang med at virkeliggøre. Det er i allerhøjeste grad innovation, og det glæder vi os til at præsentere for ministeren, siger Henrik Frandsen.

De gode eksempler

Innovationsminister Sophie Løhde ser også frem til besøget i Tønder og håber at få god og nyttig inspiration med hjem.

 -Den offentlige sektor skal i højere grad indrettes på borgernes præmisser, så vi undgår ukoordinerede og usammenhængende forløb. Jeg glæder mig til besøget i Tønder og til at høre mere om kommunens samarbejde med regionen om at skabe sammenhængende forløb for borgerne. Vi skal lære af og udbrede de gode eksempler fra de enkelte kommuner, så alle borgere oplever en offentlig sektor, der sætter mennesket før paragrafferne og yder service på et højt niveau. Det er selve kernen i regeringens sammenhængsreform, som vi fremlægger i starten af det nye år, siger innovationsministeren.

Innovationsminister Sophie Løhde besøger mandag Tønder Sygehus for at høre om kommunens og regionens planer om samdrift af en række funktioner på sygehuset. (Foto: Steen Brogaard)