Information om ny coronavirus

Hvis du får symptomer på sygdom (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær) i op til 14 dage efter, at du er kommet hjem fra et område med ny coronavirus (COVID-19), er det vigtigt, at du ringer til lægen, inden du møder op.

Forebyg smitte fra coronavirus

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen. Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

I karantæne ved risiko for smitte

Såfremt Tønder Kommune får borgere med smitte eller der er risiko for smitte med Coronavirus, er det Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen), der har både initiativpligt og ansvar.

Borgere med smitte eller risiko for smitte skal direkte i hjemmekarantæne eller vil blive henvist til vurdering og eventuel indlæggelse på sygehuset.

I Danmark er følgende sygehuse p.t. udpeget:

  • Odense Universitetshospital
  • Aarhus Universitetshospital (Skejby)
  • Aalborg Universitetshospital
  • Rigshospitalet (København)
  • Hvidovre Hospital
  • Sjællands Universitetshospital

Det er også Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for den daglige kontakt med borgerne, indtil sygdommen er overstået eller smittefaren er drevet over.

Styrelsen for Patientsikkerhed har også kontakten til de nære pårørende til borgere, der har risiko for at være smittet.

> Se også Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar vedr. coronavirus her