Infomøde om nye regler for byggeaffald

Er radiatoren farligt affald ?

Tønder Kommune ændrer praksis for anvisning af visse typer bygge- og anlægsaffald.
Det gælder affald, som ikke er egnet til afrensning. Det kan for eksempel være glaserede fliser, klinker, glaserede tegl, sanitet, træpaneler, lakerede gulve, sandblæsningsaffald og radiatorer. Det er kommunen der afgør, om affaldet er rensningsegnet.

Torsdag den 14. juni klokken 16 kan virksomheder få mere at vide om den nye praksis. På mødet vil der også blive fortalt om et nyt anmeldeskema for byggeaffald i brug, ligesom der også bliver informeret om praksis for håndtering af bygge-/anlægsaffald, der ikke er egnet til at blive afrenset.

Tønder Kommune vil også gerne have de berørte virksomheder på banen, så man kan lære af hinanden.

Har man forslag til, hvordan Tønder Kommune kan gøre sagsbehandlingen mere smidig, kan du maile det til tb@toender.dk inden mødet.

Mødet finder sted i kantinen på Rådhuset i Tønder, Wegners Plads 2.

Programmet for mødet ser sådan ud:

  • Velkomst og indledning
  • Hvornår skal bygge-/anlægsaffald anmeldes
  • Præsentation af ændret praksis for affald, der ikke er egnet til afrensning.
  • Præsentation af nyt anmeldeskema og modtageanlæg
  • Pause - kaffe/te med brød
  • Tønder Forsyning fortæller om sortering af affald
  • Erfa – udveksling af viden
  • Spørgsmål og opsamling


Tilmelding skal ske til Tina Bork på mail: tb@toender.dk eller telefon 74 92 81 64 senest torsdag den 7.juni. Angiv antal deltagere af hensyn til forplejningen.