Indvielse af ny sygeplejeklinik og Samdrift Tønder

Fredag den 16. november klokken 13.30 til 15.00 er der indvielse af den nye kommunale sygeplejeklinik på Sygehus Sønderjylland Tønder. Samtidig markeres starten på samarbejdet mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark. Et samarbejde der går under navnet Samdrift Tønder. Alle er velkommen.

Siden juni i år har visiterede borgere i Tønder Kommune kunnet benytte sig af den nye sygeplejeklinik, der er indrettet på Sygehus Sønderjylland Tønder. Her kan de blandt andet få skiftet forbinding, få taget blodprøver og plejet sår.

En af bevæggrundene for at indrette klinikken på sygehuset er, at den kommunale sygeplejeklinik på sigt skal indlede et fagligt fællesskab med skadeklinikken, som Region Syddanmark i forvejen har på sygehuset.

Helt konkret betyder det, at de ansatte på de to klinikker får mulighed for at spørge hinanden til råds, hvis man har brug for faglig sparring. Det kan for eksempel være i forbindelse med sårpleje, som er et område, hvor de kommunale sygeplejersker har særlig stor erfaring eller vidensdeling om den medicinske behandling af diabetespatienter, som varetages af regionale sygeplejersker.

Skadeklinikken og sygeplejeklinikken er fysisk placeret lige ved siden af hinanden i stueplan på sygehuset.

Som lovgivningen er i dag, så må sygeplejerskerne på skadeklinikken ikke udføre det arbejde, der hører under den kommunale sygeplejeklinik  - og omvendt.

Både regionen og kommunen arbejder dog på, at sådanne juridiske barrier kan nedbrydes, og derfor er der nedsat en politisk styregruppe, der vil arbejde på, at netop sådanne juridiske barrier i forhold til samdrift ændres. Forhåbentlig vil der så på sigt blive opbygget et fagligt fællesskab, hvor man kan løse opgaver på tværs.

Irene Holk Lund (V), der er formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune siger, at hun kan se store perspektiver i samdriften.

- Det giver rigtig god mening, at vi starter dette fællesskab op sammen med regionen. Både fordi man på denne måde kan udnytte hinandens viden og kompetencer, men fremover skulle det også gerne blive sådan, at personalet kan hjælpe hinanden, når der er behov for det.

- For borgerne betyder det, at de gerne skulle opleve et  sundhedsvæsen, hvor der er mere sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer. Jeg er rigtig glad for samarbejdet med regionen om det sundhedsvæsen, der er helt tæt på borgerne, siger Irene Holk Lund.

Også hos Region Syddanmark er der glæde over Samdrift Tønder.

Regionsrådsformand Stephanie Lose siger:
​​​​​​​
- Med samarbejdet på Tønder Sygehus afprøver vi noget nyt. Sygeplejeklinikken er et samdriftsinitiativ vi har indgået med Tønder Kommune. Her skaber vi et fagligt fællesskab medarbejdere imellem, og det er med til at styrke det sammenhængende sundhedsvæsen. Det gør vi, for at borgere oplever velkoordinerede forløb, hvor tilbuddene komplementerer hinanden uden at overlappe. 

- Samdriften betyder også, at det tværfaglige miljø styrkes. Det gør det fordi, det bliver nemt for medarbejderne at sparre på tværs. Med et styrket fagligt miljø, som både gavner samarbejdet og forståelsen af hinandens opgaver, vil vi måske endda også se en mere effektiv opgaveløsning.

Interesserede borgere og medarbejdere er meget velkomne mellem klokken 13.30 og 15.

Der vil være politiske taler fra henholdsvis Henrik Frandsen og Stephanie Lose fra kl. 13.30.