Indsats for demensramte har fået et løft

Indsatsen for demente i Tønder Kommune har fået et massivt løft. Siden Kommunalbestyrelsen i 2015 godkendte demenspolitikken ”Et værdigt liv med demens”, er der igangsat en lang stribe af aktiviteter og initiativer, alt sammen med det formål at sikre, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et værdigt og aktivt liv på trods af sygdommen.

- Nogle gange har politikker en tendens til at forsvinde ned i en skrivebordsskuffe, når de er vedtaget. Det er bestemt ikke tilfældet med vores demenspolitik. Tværtimod. Man bliver næsten helt forpustet af den status, vi lige har fået forelagt i Sundhedsudvalget, siger udvalgets formand, Irene Holk Lund.

I demenspolitikken for Tønder Kommune er der udpeget fem hovedindsatsområder, nemlig tidlig opsporing, mestring af eget liv/rehabilitering, kompetenceudvikling, rådgivning og vejledning samt viden om demens/nedbrydning af tabuer. På alle områder er der iværksat initiativer og opnået synlige resultater.

Blandt andet er der indført åben rådgivning, hvor sygdomsramte og deres pårørende kan møde kommunens demenskoordinatorer uden forhåndsaftale og få råd og vejledning om sygdommen.

Der inviteres også til demenscafeer en gang om måneden for at informere og tilbyde samtale og rådgivning. Samtidig bringer demenscafeerne pårørende til demensramte sammen.

Motion for demensramte

Med støtte fra Toosbuys Fond gennemføres projektet LEV med demens, motion og samvær for at give mennesker med demens bedre mulighed for at dyrke motion. Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale afdeling af Alzheimerforeningen og DGI.

På flere af kommunens plejecentre arrangeres erindringsdans, og der er i Tønder Kommune ca. 800 demensvenner, som besøger demensramte og hjælper med forskellige aktiviteter i hverdagen.

- Vi ønsker at være en demensvenlig kommune, og derfor har vi også opnormeret, så vi nu har to demenskoordinatorer. Samtidig arbejder vi løbende med undervisning og udvikling af medarbejdernes kompetencer og viden, og vi har vi i høj grad fokus på den teknologiske udvikling, og hvordan ny teknologi kan være med til at sikre demensramte en bedre hverdag.

- Derudover er der på budgettet for 2018 afsat midler til at belyse behovet og mulighederne forat gøre vore plejecentre endnu mere demensvenlige. På nogle af plejecentrene er der allerede gennemført bygningsmæssige ændringer. Der er også etableret demensaflastningsboliger, og flere er på vej, oplyser Irene Holk Lund og tilføjer, at Tønder Kommune har et godt samarbejde med Region Syddanmark om at udvikle indsatsen for demensramte og deres familier.

Medicinforbruget skal ned

Brug af medicin er også et prioriteret tema i arbejdet med demenspolitikken.

- Det er vigtigt, at syge får medicin, der kan hjælpe dem, men det også vigtigt, at de ikke får mere medicin, end de har brug for. Derfor bliver personalet undervist om brug af psykofarmaka, og det er besluttet, at plejecentrene i 2018 skal sætte øget fokus på psykofarmaka med henblik på at nedbringe forbruget, oplyser sundhedsudvalgsformanden.

Samlet set er Irene Holk Lund meget tilfreds med den status, udvalget har fået.

- Demenspolitikken har været katalysator for et markant løft af vores indsats for at sikre demensramte og pårørende tryghed og trivsel. Vi er kommet langt på kort tid, og jeg vil gerne anerkende og rose medarbejderne for at have fulgt så effektivt og målrettet op den politik, vi har besluttet. Nu skal vi videreføre det gode arbejde, så vi også i fremtiden lever op til målsætningen om, at demensramte og deres pårørende kan leve et værdigt liv med samme muligheder, rettigheder og pligter som andre borgere, siger udvalgsformanden.

Demenspolitik

Statusnotat