Hvem skal have Handicapprisen 2019?

Handicaprådet efterlyser nu kandidater til Tønder Kommunes Handicappris

Handicaprådet uddeler Handicapprisen den 4. december 2019

En særlig indsats for borgere med handicap skal anerkendes Derfor kan alle nu indstille kandidater til Tønder Kommunes Handicappris, frem til den 3. november 2019. Forslag af kandidat med  begrundelse, og e-mail eller adresse, sendes til Heidi Damm på hda@toender.dk eller Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

Formålet med prisen er at påskønne den forening, arbejdsplads eller frivillige person der gør et ekstraordinært, godt arbejde for personer med handicap og deres vilkår i Tønder Kommune. Der er ingen begrænsninger i mulige modtagere af prisen, da det væsentlige er indsatsen for borgere med handicap.

Prisen uddeles ved et arrangement på Tønder Rådhus onsdag den 4. december 2019. Prisen er på 5.000 kr.

Tidligere har følgende modtaget prisen:

  • 2018 – Randi Petersen
  • 2017 – Støtteforeningen for Toftlund Biograf
  • 2016 – Musik og Gøgl festivalen
  • 2015 – Charlotte Larsen
  • 2014 – Lundens Bondegårdsferie
  • 2013 – Anne Hvidberg
  • 2012 – Idrætsforeningen Rend og Hop
  • 2011 – Tønder Handicap idrætsdag
  • 2010 – Der kom ingen forslag til prismodtager
  • 2009 – Huset Venture og Pernille Raahauge, da prisen blev delt i to