Hvad må jeg bruge som brænde?

Brug kun rent tørt træ – ikke affaldstræ i dit fyringsanlæg/brændeovn.

Træpaller, træ fra nedrivninger, ombygninger og andet affaldstræ må ikke bruges i fyringsanlæg.
Det gælder både rent, malet, imprægneret, limet og sammenpresset træ.

Du må ikke brænde træaffald i dit fyringsanlæg.
Rent affaldstræ er nemlig en ressource, som skal genbruges i stedet for brændes.
Afbrænding af behandlet affaldstræ forurener miljøet og er sundhedsskadeligt.

Det kan være svært at se på affaldstræ, om det er behandlet eller ej.
Derfor har vi udarbejdet folderen ”Fyring i fastbrændselsfyr og lignende”, hvor du se, hvordan du fyrer korrekt i dit
fyringsanlæg/brændeovn.

Du kan endvidere læse mere om støj, lugt og røg i forbindelse med optænding her.