Husk at tjekke drikkevandskvaliteten

Til og med 2017 var det et krav, at alle med egen drikkevandsforsyning skulle have udtaget drikkevandsprøve. Sådan er det ikke længere, men det er alligevel en god idé at få tjekket kvaliteten af sit drikkevand.

​​​​​​​Har du din egen private drikkevandsforsyning?
 
Så har du måske undret dig over, at kommunen ikke har skrevet til dig om, at det er på tide at tage en drikkevandsprøve igen.
 
Der er dog ikke tale om en forglemmelse, men derimod en lovændring, fortæller miljømedarbejder Niels Ole Baecher:
 
- Tidligere var det et krav, at alle med egen drikkevandsforsyning skulle få foretaget drikkevandsprøver minimum hvert femte år. Men siden efteråret 2017 er loven ændret, så det ikke er et lovkrav længere.
 
Men selv om der ikke længere er krav om drikkevandsprøver, er det dog ifølge Niels Ole Baecher stadig godt at kende kvaliteten af sit eget drikkevand.
 
- Drikkevand af dårlig kvalitet kan her og nu føre til f. eks. maveonde, og på længere sigt kan det have konsekvenser, som vi endnu ikke kender omfanget af. Det kan f. eks. være som følge af nitrat eller pesticider i drikkevandet. I de senere par år er det specielt rester fra pesticider, der er blevet opdaget i det danske drikkevand. Derfor anbefaler vi, at man fortsat får tjekket kvaliteten af sit drikkevand med jævne mellemrum.
 
Mulighed for udvidet prøve
Hvis man gerne vil kende sin drikkevandskvalitet, kan man bede et laboratorium om at udtage en prøve af sit drikkevand. Man kan f. eks. bestille en prøve magen til den, der blev udført indtil 2017 - en såkaldt "forenklet kontrol". Her bliver der bl.a. analyseret for bakterier og nitrat.
 
Man kan også bestille en udvidet prøve, der også kan afsløre rester af pesticider.
 
Hvis man vil have klarhed over, om der er pesticider i sit drikkevand, kan man bede laboratoriet om også at analysere for de mest almindelige pesticider, der findes i drikkevandet i Danmark.
 
- Det vil koste noget ekstra, men så har du også en større klarhed over, hvordan lige netop dit drikkevandskvalitet er, fortæller Niels Ole Baecher.
 
Niels Ole Baecher fortæller i samme ombæring, at man kan få laboratoriet til at sende analyseresultatet til en drikkevandsmedarbejder hos Tønder Kommune.
 
Det er ikke noget, man er forpligtet til, men hvis man har overskridelser af grænseværdier for drikkevandskvalitet, er det måske rart for at kunne tale med en, der til dagligt arbejder med emnet.