Høringssvar: Højspændingsledning skal i jorden

Den nye højspændingsledning, som Energinet vil etablere langs store dele af den jyske vestkyst, bør etableres som jordkabler på hele strækningen og ikke som luftledninger. Det skriver Tønder Kommune i sit høringssvar til Miljøstyrelsen.

Kommunen kritiserer samtidig den korte høringsfrist og gør opmærksom på, at det på grund af den korte tid ikke har været muligt at involvere lokale interessenter i høringssvaret.

Se kommunens høringssvar her