Hold øje med broer og overkørsler

NYHED 1. maj 2020

Der er mange broer og overkørsler i vores vandløb. Der kan være tale om egentlige broer fra den ene side til den anden, men ofte er det overkørsler, hvor der er lagt et stort rør ned i vandløbet, så landmanden kan komme over til marken på den anden side. 

Hvem ejer broer og overkørsler?
Som udgangspunkt er det bredejeren, der ejer broer og overkørsler i vandløb. 

Hvis det er en offentlig vej, der fører over vandløbet, er det vejejeren - kommunen eller vejdirektoratet - der ejer broen. Hvis det er en privat fællesvej, er det de vejberettigede, der skal vedligeholde broen. Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl. 

Broer og overkørsler skal vedligeholdes!
Det er ejeren af broen eller overkørslen, der skal vedligeholde. Grøde, planter, grene, affald og andet, der driver med vandet, kan sætte sig fast, og give anledning til opstemning af vandet ovenfor. Ejeren skal sørge for, at materialet bliver taget op og lagt langs vandløbet eller bortskaffet på forsvarlig vis. 

Broen eller overkørslen kan også være defekt eller ødelagt, så vandet ikke kan løbe frit. Også her er det ejeren, der skal sørge for at bringe forholdet i orden, så vandet kan passere.

Enkelte overkørsler kan være forsynet med et styrt, der skal regulere vandet i vandløbet. Det er normalt vandløbsmyndigheden (kommunen), der vedligeholder reguleringsstyrt. 
Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl. 

Meget regn og megen blæst
Det har regnet meget, så vandet har stået højt i vandløbene. Det betyder, at mange planterester, grene, affald og andet godt er skyllet ud i vandløbene og kan ligge og spærre ved broer og overkørsler. Det har også blæst meget, så grene, træer og flyvende affald er endt i vandløbene.

Hvis du er bredejer, er det en god idé at lægge vejen forbi dine broer og overkørsler. Hvis uheldet er ude kan en tilstoppet overkørsel give slemme oversvømmelser hos dig, eller din nabo opstrøms.