Hjerneskadecenter får flotte karakterer

Hjerneskadecenter Klosterparken har haft besøg af Socialtilsyn Syd, og hjerneskadecenteret har fået flotte karakterer på de fleste områder.

Når konsulenter fra Socialtilsyn Syd kommer på tilsyn gennemgår de lang række punkter, som hver især bliver vurderet på en skala fra 1-5 med  5 som den bedste karakter.

Ved besøget fik hjerneskadecenteret karakterer i toppen af skalaen på langt de fleste områder. Socialtilsynet vurderer, at hjerneskadecenteret i høj grad arbejder på en måde, der passer godt til stedets målsætning og som er relevant for stedets beboere.

Tilsynet finder også, at hjerneskadecenteret arbejder med at hjælpe borgerne til at mestre eget liv.

Socialtilsynet vurderer dog også, at der er plads til forbedringer, når det gælder dokumentationen af arbejdet på hjerneskadecenteret. Bedre dokumentation vil ifølge socialtilsynet gøre den samlede faglige kvalitet på hjerneskadecenteret bedre.

For at imødekomme dette indfører ledelse et it-system, der kan måle på dokumentation og effekter. Der vil også blive holdt teammøder om dokumentation,  ligesom der vil være øget opmærksomhed på det i dagligdagen.

Peter Christensen, der er formand for Socialudvalget, siger, at det det er rigtigt positivt, at tilsynet vurderer så højt på de fleste parametre.
- Det viser, at personalet gør et stort og godt stykke  arbejde, siger Peter Christensen, der også med tilfredshed konstaterer, at man har taget kritikpunktet omkring dokumentation til sig og sat de nødvendige foranstaltninger i værk.

​​​​​​​Fakta:

Socialtilsyn Syd har til opgave at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i de 21 kommuner i Region Syddanmark samt Frederiksberg Kommune.