Har du husket at lukke teltoverdækningen på din gyllebeholder?

Har du en gyllebeholder med teltoverdækning, skal du huske, at den kun må være åben i forbindelse med, at du omrører, tømmer eller udbringer gylle. 

Hvis teltoverdækningen er åben, vil der være mere lugt og en større fordampning af ammoniak fra beholderen, og beholderen lever ikke op til miljøkravene om tæt overdækning. 

Deadline for udbringning af gylle i 2019 er overskredet. Hvis din teltoverdækning ikke allerede er lukket, er det derfor nu, du skal få den lukket.

Tønder Kommune vil i november føre tilsyn med, om kravene om tæt overdækning er overholdt. Det betyder, at vi måske besøger dig, og ser om din teltoverdækning er blevet lukket.