Handelslivet ruster sig til fremtiden

Hvordan kan detailhandlen i Tønder Kommune bedst tage konkurrencen op med de store handelsbyer i Syd- og Sønderjylland?

Det og meget andet kan forretningsdrivende og repræsentanter for handels- og håndværkerforeninger i hele kommunen få nogle gode bud på ved et præsentationsmøde på Agerskov Kro mandag den 6. februar kl. 19.

På mødet vil direktør Jens Chr. Petersen fra konsulentvirksomheden Institut for Center-Planlægning (ICP) fremlægge resultaterne af en omfattende detailhandelsanalyse, som virksomheden har gennemført for Tønder Kommune.

Analysen, der bygger på interviews med forretningsdrivende i hele kommunen, blev afsluttet sidst i december og skal til politisk behandling på Rådhuset. Men inden rapporten kommer på politikernes bord, vil resultaterne blive præsenteret for de handlende selv på mødet i Agerskov.

Formålet med analysen er at skabe et godt redskab til at udvikle og styrke detailhandlen i Tønder Kommune ikke mindst i en situation, hvor konkurrencen fra de større byer i regionen bliver stadig skarpere.

I afrapporteringen fremlægger ICP konkrete anbefalinger og forslag bl.a. til, hvordan Tønder kan ruste sig til den skærpede konkurrence. På mødet i Agerskov vil Jens Chr. Petersen uddybe forslagene og lægge op til debat og dialog.

Rapporten indeholder også en overordnet vurdering af, hvilken betydning det vil få, hvis der etableres dagligvarebutikker i udkanten af byområderne.

Tilmelding til præsentationsmødet den 6. februar skal ske hurtigst muligt på mail-adressen teknisk@toender.dk