Genvalg i Frivillighedsrådet

Nøgleordet ved dette års stormøde for frivillige sociale foreninger i Tønder Kommune var ’genvalg’, og det gentog sig også ved den efterfølgende konstituering i Frivillighedsrådet. Her var der var bred enighed om genvalg til både formand Hans Christian Vorting, næstformand Mona Fabricius og kasserer Bent Nielsen.

Frivillighedsrådet består af 13 medlemmer, der vælges af og blandt de frivillige sociale foreninger i kommunen. 7 medlemmer vælges i lige år og 6 medlemmer er på valg i ulige år. I det nyvalgte råd sidder 6 kvinder og 7 mænd. Til rådet er der i år også valgt en suppleant.

Rådet varetager de frivillige sociale foreningers interesser og virker som bindeled til de kommunale politikere og kommunens forvaltning.

Her kan du foruden navnene på medlemmerne i rådet bl.a. også se referater fra rådets møder.