Fuld bemanding på projektkontoret i Højer

Karsten Jensen

Andrea C. Bayer

Malene Dyrmose

Sune Bregnbjerg

 

Tøndermarsk Initiativet er et stort og ambitiøst udviklingsprojekt, der berører og involverer mange borgere i Højer og Tøndermarsken. Derfor er det vigtigt med et stærkt hold i sekretariatet til at sikre fremdriften og ambitionsniveauet for projektet.

Sekretariatet, der dels har til huse på projektkontoret på Storegade 13 i Højer og dels på Tønder Rådhus, har hidtil bestået af projektchef Karsten Jensen. Nu er tre nye medarbejdere snart på plads sammen med projektchefen.

De nye er:

  • Andrea C. Bayer, destinationsmanager, er startet 2. januar
  • Malene Dyrmose, projektkonsulent, er startet 2. januar 
  • Sune Brejnbjerg, kommunikationskonsulent, starter 16. januar

- Jeg er rigtig glad og tryg ved det hold, vi nu har fået sammensat. Nu glæder jeg mig til at kunne koncentrere mig om at være projektchef og løse arbejdsopgaverne sammen med Andrea, Sune og Malene, siger Karsten Jensen. 

Udover den faste projektstab, der varetager fremdriften af projektet, vil der også løbende blive trukket på eksterne konsulenter med specifik faglig viden og ekspertise inden for de forskellige indsatsområder. F.eks vil Jes Vagnby fra DemokraCity være tilknyttet og jævnligt sidde på projektkontoret, hvor han arbejder med forskellige opgaver med fokus på turisme og fødevareudvikling.

Næste projektaktivitet: Højer Byfond

Allerede her i den første uge af det nye år er Tøndermarsk Initiativet klar med næste offentlige møde om projektet. Denne gang gælder det Højer Byfond, der overordnet har til formål at forbedre bygningskulturen i Højer og bevare kulturhistorisk værdifulde huse. Det skal bl.a. ske ved at yde støtte til udvendig renovering af huse inden for området.

Mødet finder sted fredag den 6. januar kl. 16.30 på Kulturcentret Kiers Gaard i Højer. Her vil arkitekt og projektleder Eske Møller fra Realdania og fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune, orientere om byfondens formål og virke.

Fakta:

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Tilsammen investerer parterne 211 mio. kr. i udviklingen over de næste fem år.

Hovedindsatsområderne er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Nye ruter og stier
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder Midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme